หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
46
16
226
24


โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1
โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา
จังหวัดแพร่ กลุ่ม 6
โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 1
โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 4
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนนพคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
จังหวัดเลย กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 5,960,187 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 4,943,079 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 2,058,545 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
เข้าชม 779,544 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 698,443 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 637,045 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 615,713 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
เข้าชม 541,727 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
เข้าชม 423,318 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 387,196 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
๒๒-๐๙-๖๕ - โครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 37 รูป / ดู 2 ครั้ง )
ภาพกิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพ
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
( จำนวน 7 รูป / ดู 4 ครั้ง )
การประชุมนิเทศ ติดตาม การประเมินคุณภาพการศึกษา ห้องประชุมเสมารักษ์ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 12
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 30 รูป / ดู 42 ครั้ง )
วันบุพการีรำลึกและคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าประภัสสร 65
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
( จำนวน 33 รูป / ดู 69 ครั้ง )
๕ กันยายน ๒๕๖๕ ศน.วราภรณ์ เนาวราช และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ติดตามโครงการ IFTE
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 10 รูป / ดู 33 ครั้ง )
๕ กันยายน ๒๕๖๕ ร่วมถ่ายรูปและแสดงความยินดี กับครูสุวภัทรจิกา มณีทรัพย์โสภา เนื่องในโอกาสรับปริญญาบัต
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 9 รูป / ดู 38 ครั้ง )
๒๒-๐๙-๖๕ - โครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 26 ก.ย. 65
สารจากวิชาการฉบับที่ ๑๗ จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 20 ก.ย. 65
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๖ ประจำวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 14 ก.ย. 65
รายชื่อรับทุนการศึกษา
โรงเรียนประภัสสรวิทยา | 12 ก.ย. 65
รายชื่อเข้ารับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น และ ศิษย์เก่าตัวอย่าง
โรงเรียนประภัสสรวิทยา | 12 ก.ย. 65
กำหนดการวันบุพการีรำลึกและคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าประภัสสร 65
โรงเรียนประภัสสรวิทยา | 12 ก.ย. 65
สารจากวิชาการฉบับที่ ๑๖ จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 09 ก.ย. 65
สารจากวิชาการฉบับที่ ๑๕ จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 08 ก.ย. 65
สารจากวิชาการฉบับที่ ๑๔ จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 06 ก.ย. 65
สารจากวิชาการฉบับที่ ๑๓ จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 05 ก.ย. 65
ครูสอนภาษาไทยดีเด่น ปีการศึกษา 2536
โดย : นางศรีสุดา นิลไสล
ร.ร.วัดศรีโสภณธรรมทาน    จ.บึงกาฬ
ครูสอนนักเรียนชั้น ป.3 มีผลสัมฤทธิ์เป็นอันดับ1ของกลุ่มโรงเรียน ปีการศึกษา 2535 และ 2536
โดย : นางศรีสุดา นิลไสล
ร.ร.วัดศรีโสภณธรรมทาน    จ.บึงกาฬ
การทำข้อสอบออนไลน์ สพม.19
โดย : พระครูปลัดยง นิติสาโร
ร.ร.วัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา    จ.เลย
สพม.19
โดย : พระครูปลัดยง นิติสาโร
ร.ร.วัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา    จ.เลย
จุฬาภรณ์ฯ
โดย : พระครูปลัดยง นิติสาโร
ร.ร.วัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา    จ.เลย
เหรียญเงิน -
โดย : สามเณร วัชรชัย สมศรี
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
เหรียญเงิน - "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" "โครงงานเรือเก็บขยะ iot"
โดย : สามเณร กฤษนันทิพัฒน์ บุตรหลวง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
รางวัลเหรียญทอง - "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" "โครงงานแบบจำลองเครื่องกรองอากาศอัตโนมัติ"
โดย : สามเณร ยอดกตัญญู แสงจันทร์
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
เหรียญทอง - "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" "โครงงานแบบจำลองเครื่องกรองอากาศอัตโนมัติ"
โดย : สามเณร วิชยุทธ บุญเรือง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
เหรียญทอง - "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" "โครงงานแบบจำลองเครื่องกรองอากาศอัตโนมัติ"
โดย : สามเณร ธนากร เลานามสิงห์
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา