หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
46
16
226
24


โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1
โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา
จังหวัดแพร่ กลุ่ม 6
โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 4
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนนพคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
จังหวัดเลย กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ
จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่ม 4
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 5,299,040 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 2,186,764 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
เข้าชม 809,560 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 796,077 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 771,502 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 717,545 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
เข้าชม 658,618 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
เข้าชม 515,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
เข้าชม 459,155 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 458,224 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
๐๓-๐๖-๖๖ - พิธีเททองหล่อพระประทานพร และพระอัครสาวก
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 46 รูป / ดู 23 ครั้ง )
บวชภาคฤดูร้อน 66
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 22 รูป / ดู 15 ครั้ง )
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน วันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๖
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
( จำนวน 14 รูป / ดู 13 ครั้ง )
กิจกรรมไหว้ครูและปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
( จำนวน 41 รูป / ดู 18 ครั้ง )
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ จากคณะประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ เขต ๗
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
( จำนวน 30 รูป / ดู 27 ครั้ง )
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
( จำนวน 14 รูป / ดู 21 ครั้ง )
๐๕-๐๖-๖๖ - กิจกรรมห้องเรียนสวย
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 06 มิ.ย. 66
๐๓-๐๖-๖๖ - พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 05 มิ.ย. 66
๐๑-๐๖-๖๖ เรียนออนไลน์คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 05 มิ.ย. 66
๐๓-๐๖-๖๖ - มอบทุนการศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 05 มิ.ย. 66
ตารางสอนครู ปีการศึกษา 2566 *แบบแยก*
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล | 04 มิ.ย. 66
ตารางสอนครู ปีการศึกษา 2566 *แบบรวม*
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล | 04 มิ.ย. 66
ตารางเรียนปีการศึกษา 2566
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล | 04 มิ.ย. 66
ตารางสอนครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล | 04 มิ.ย. 66
๓๑-๐๕-๖๖ - พิธีเททองหล่อพระประทานพร และพระอัครสาวก
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 03 มิ.ย. 66
บวชภาคฤดูร้อน 66
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 30 พ.ค. 66
07-04-66 - อบรมเชิงปฎิบัติการ PLC
โดย : พระมหาพงศกร ฐานงฺกโร
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
07-04-66 - อบรมเชิงปฎิบัติการ PLC
โดย : พระครูปลัดปราโมทย์ สิริเตโช
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
07-04-66 - อบรมเชิงปฎิบัติการ PLC
โดย : นางสาวอรสา นาราษฎร์
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
07-04-66 - อบรมเชิงปฎิบัติการ PLC
โดย : พระครูสังฆรักษ์ โชคชัย ธมฺมงฺกุโร
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
07-04-66 - อบรมเชิงปฎิบัติการ PLC
โดย : นางสาวปวีณา จันทร์เพ็ง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี

โดย : สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
ร.ร.ประภัสสรวิทยา    จ.ขอนแก่น
เหรียญเงิน -
โดย : สามเณร วัชรชัย สมศรี
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
เหรียญเงิน - "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" "โครงงานเรือเก็บขยะ iot"
โดย : สามเณร กฤษนันทิพัฒน์ บุตรหลวง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
รางวัลเหรียญทอง - "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" "โครงงานแบบจำลองเครื่องกรองอากาศอัตโนมัติ"
โดย : สามเณร ยอดกตัญญู แสงจันทร์
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
เหรียญทอง - "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" "โครงงานแบบจำลองเครื่องกรองอากาศอัตโนมัติ"
โดย : สามเณร วิชยุทธ บุญเรือง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา