หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
45
16
221
24


โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
จังหวัดเลย กลุ่ม 7
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
จังหวัดน่าน กลุ่ม 6
โรงเรียนวัดทุ่ง
จังหวัดสกลนคร กลุ่ม 8
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ
จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่ม 11
โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 13
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง
จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่ม 3
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม 11
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่ม 2
โรงเรียนสารคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 5,443,701 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 3,300,979 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,747,507 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 751,547 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 739,491 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 692,803 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 479,599 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 468,237 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 364,713 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 256,512 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 202 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
2 โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
3 โรงเรียนสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
4 โรงเรียน(นำร่องทดสอบการใช้ระบบ ยังไม่ใช่ของโรงเรียนจริงๆ)) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
6 โรงเรียนกิตติยารามวิทยา 3 อ่างทอง รัฐบาล
7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดลำนารายณ์ 3 ลพบุรี รัฐบาล
8 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง 3 สิงห์บุรี รัฐบาล
9 โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา 3 สิงห์บุรี เอกชน
10 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งเหียง 12 ชลบุรี รัฐบาล
11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดอ่างแก้ว 12 ระยอง รัฐบาล
12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ ๑ 1 จันทบุรี รัฐบาล
13 โรงเรียนวิจิตรธรรมวิทยา 12 ฉะเชิงเทรา รัฐบาล
14 โรงเรียนพระปริยัติธรรมบ่อเงินบ่อทอง 12 ฉะเชิงเทรา รัฐบาล
15 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจ้ง 12 ปราจีนบุรี รัฐบาล
16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 11 นครราชสีมา รัฐบาล
17 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา 1 นครราชสีมา รัฐบาล
18 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม 11 นครราชสีมา รัฐบาล
19 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ 11 นครราชสีมา รัฐบาล
20 โรงเรียนวัดตะกุดเครือปลอก 11 นครราชสีมา รัฐบาล
21 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา 11 นครราชสีมา รัฐบาล
22 โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม 11 นครราชสีมา รัฐบาล
23 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา 11 นครราชสีมา รัฐบาล
24 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา 11 นครราชสีมา รัฐบาล
25 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 11 นครราชสีมา รัฐบาล
26 โรงเรียนวัดอุทัยวิทยา 11 นครราชสีมา รัฐบาล
27 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 11 นครราชสีมา รัฐบาล
28 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา 11 บุรีรัมย์ รัฐบาล
29 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 11 บุรีรัมย์ รัฐบาล
30 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา 11 บุรีรัมย์ รัฐบาล
31 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 11 บุรีรัมย์ รัฐบาล
32 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนทองธรรมวิทย์ 11 บุรีรัมย์ รัฐบาล
33 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา 11 บุรีรัมย์ รัฐบาล
34 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 11 บุรีรัมย์ เอกชน
35 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา 11 สุรินทร์ รัฐบาล
36 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 11 สุรินทร์ รัฐบาล
37 โรงเรียนปริยัติบวรวิทยา 11 สุรินทร์ รัฐบาล
38 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 11 สุรินทร์ รัฐบาล
39 โรงเรียนโพธิศึกษา 11 สุรินทร์ รัฐบาล
40 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ 11 สุรินทร์ รัฐบาล
41 โรงเรียนวัดบ้านกาบเชิง(แผนกสามัญศึกษา) 11 สุรินทร์ รัฐบาล
42 โรงเรียนรัตโนภาสวิมลศึกษา 11 สุรินทร์ เอกชน
43 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 11 สุรินทร์ รัฐบาล
44 โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 11 สุรินทร์ รัฐบาล
45 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 11 ศรีสะเกษ รัฐบาล
46 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 11 ศรีสะเกษ รัฐบาล
47 โรงเรียนวัดเมืองคงวิทยา 11 ศรีสะเกษ รัฐบาล
48 โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 11 ศรีสะเกษ เอกชน
49 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระกำแพงใหญ่ 11 ศรีสะเกษ รัฐบาล
50 โรงเรียนวัดศรีห้วยทับทัน 11 ศรีสะเกษ รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 Next »

หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา