หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
45
16
221
24


โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
จังหวัดเลย กลุ่ม 7
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
จังหวัดน่าน กลุ่ม 6
โรงเรียนวัดทุ่ง
จังหวัดสกลนคร กลุ่ม 8
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ
จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่ม 11
โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 13
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง
จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่ม 3
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม 11
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่ม 2
โรงเรียนสารคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 5,443,755 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 3,301,006 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,747,523 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 751,654 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 739,491 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 692,808 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 479,599 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 468,249 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 364,719 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 256,517 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมนักเรียนเดือนตุลาคม 2561
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
( จำนวน 20 รูป / ดู 12 ครั้ง )

๔/๑๐/๖๑ - เตรียมวาระ งานใหญ่แระจำตำบล
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 9 รูป / ดู 24 ครั้ง )

๒๒-๒๓/๐๙/๖๑ - พีธีเทศน์มหาชาติ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู 19 ครั้ง )

ภาพสามเณรชั้น ม.๑
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 19 รูป / ดู 39 ครั้ง )

7/09/61 - ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 28 รูป / ดู 17 ครั้ง )

15/09/61 - ค่ายวิทย์ คณิต และเทคโนโลยี
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 34 รูป / ดู 21 ครั้ง )

กิจกรรมอบรม Kidbright ที่ ม.ราชมงคลธัญบุรี
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 89 รูป / ดู 43 ครั้ง )

อบรมแผนยุทธศาสตร์ รร.ธีรวิทยา จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
( จำนวน 78 รูป / ดู 116 ครั้ง )

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2561
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
( จำนวน 65 รูป / ดู 156 ครั้ง )

อบรมการทำแบบฝึกหัดออนไลน์ มจร.วิทยาเขตสุรินทร์ 2561
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
( จำนวน 95 รูป / ดู 131 ครั้ง )

ปริยัติธีรวิทยาเยี่ยมสภานักเรียน 2561
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
( จำนวน 142 รูป / ดู 211 ครั้ง )

พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุม ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๔
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 54 ครั้ง )

ภาพพิธีบรรพชาสามเณรประจำปี ๒๕๖๑
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 57 รูป / ดู 125 ครั้ง )

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
( จำนวน 56 รูป / ดู 46 ครั้ง )

ภาพกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดลำนารายณ์
( จำนวน 93 รูป / ดู 1033 ครั้ง )

ตรวจสุขภาพนักเรียน วันทึ่ 31 สิงหาคม 2561
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
( จำนวน 25 รูป / ดู 31 ครั้ง )

กิจกรรมนักเรียนเดือนกันยายน 2561
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
( จำนวน 14 รูป / ดู 58 ครั้ง )

นิเทศการสอน 2561
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
( จำนวน 128 รูป / ดู 385 ครั้ง )

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
( จำนวน 120 รูป / ดู 377 ครั้ง )

กิจกรรมนักเรียนเดือนสิงหาคม 2561
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
( จำนวน 33 รูป / ดู 139 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/60 Next »

หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา