หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
46
16
226
24


โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1
โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา
จังหวัดแพร่ กลุ่ม 6
โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 1
โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 4
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนนพคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
จังหวัดเลย กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 5,960,154 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 4,942,952 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 2,058,534 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
เข้าชม 779,531 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 698,418 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 637,042 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 615,688 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
เข้าชม 541,723 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
เข้าชม 423,280 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 387,193 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 ภาพกิจกรรมโรงเรียน

๒๒-๐๙-๖๕ - โครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 37 รูป / ดู 1 ครั้ง )

ภาพกิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพ
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
( จำนวน 7 รูป / ดู 4 ครั้ง )

การประชุมนิเทศ ติดตาม การประเมินคุณภาพการศึกษา ห้องประชุมเสมารักษ์ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 12
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 30 รูป / ดู 42 ครั้ง )

วันบุพการีรำลึกและคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าประภัสสร 65
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
( จำนวน 33 รูป / ดู 69 ครั้ง )

๕ กันยายน ๒๕๖๕ ศน.วราภรณ์ เนาวราช และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ติดตามโครงการ IFTE
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 10 รูป / ดู 33 ครั้ง )

๕ กันยายน ๒๕๖๕ ร่วมถ่ายรูปและแสดงความยินดี กับครูสุวภัทรจิกา มณีทรัพย์โสภา เนื่องในโอกาสรับปริญญาบัต
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 9 รูป / ดู 38 ครั้ง )

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 2 กันยายน 2565
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
( จำนวน 10 รูป / ดู 27 ครั้ง )

โครงการแนะแนวระดับอุดมศึกษา มมร.อส.ขก
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
( จำนวน 9 รูป / ดู 67 ครั้ง )

กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำโรงเรียน '' ต้นรวงผึ้ง '' 65
โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
( จำนวน 32 รูป / ดู 89 ครั้ง )

๑๘-๐๘-๖๕ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 27 รูป / ดู 88 ครั้ง )

มอบจีวรและของใช้ส่วนตัว 11สิงหาคม 2565
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
( จำนวน 11 รูป / ดู 38 ครั้ง )

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
( จำนวน 23 รูป / ดู 74 ครั้ง )

งานทำบุญอุทิศถวายแด่ "พระครูภาวนาภิสณฑ์ (หลวงตาสุด ชุตินฺธโร)" อดีตเจ้าอาวาสวัดโชติรสธรรมากร
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 42 รูป / ดู 123 ครั้ง )

การประชุมสัมมนาผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 11 รูป / ดู 41 ครั้ง )

๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 5 รูป / ดู 35 ครั้ง )

สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 10 รูป / ดู 46 ครั้ง )

มอบผ้าไตรจีวร ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 13 รูป / ดู 47 ครั้ง )

เลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 27 รูป / ดู 96 ครั้ง )

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
( จำนวน 14 รูป / ดู 57 ครั้ง )

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
( จำนวน 12 รูป / ดู 65 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/65 Next »

หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา