หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
45
16
221
24


โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
จังหวัดน่าน กลุ่ม 6
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดยางสีสุราช
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนวัดทุ่ง
จังหวัดสกลนคร กลุ่ม 8
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่ม 2
โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ
จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่ม 11
โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม 11
โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 13
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง
จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่ม 3
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม 11
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 5,105,703 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 2,867,374 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,710,029 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 739,491 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 716,135 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 683,561 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 479,599 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 446,602 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 345,753 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 241,117 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
( จำนวน 120 รูป / ดู 5 ครั้ง )

ภาพเก่า
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 1 รูป / ดู 20 ครั้ง )

กิจกรรมนักเรียนเดือนสิงหาคม 2561
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
( จำนวน 16 รูป / ดู 17 ครั้ง )

สามีจิกรรม เทศกาลเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
( จำนวน 47 รูป / ดู 8 ครั้ง )

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
( จำนวน 117 รูป / ดู 174 ครั้ง )

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 35 รูป / ดู 19 ครั้ง )

ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากโรงเรียนพี่เลี้ยง โรงเรียนห้างฉัตรวิทยาทุกท่านที่ได้มาให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 30 รูป / ดู 17 ครั้ง )

ตำนาน...วันแม่ ที่ลูกควรรู้
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 16 ครั้ง )

งานประชุมสัญจรครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
โรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยา
( จำนวน 14 รูป / ดู 24 ครั้ง )

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 24 รูป / ดู 37 ครั้ง )

กิจกรรมไหว้ครู
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 23 ครั้ง )

วันไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยา
( จำนวน 14 รูป / ดู 43 ครั้ง )

สำนักงานพระพุทธศาสนานิเทศติดตาม 2 ก.ค 61
โรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยา
( จำนวน 8 รูป / ดู 41 ครั้ง )

ฝึกทักษะอาชีพ(ทำชาวอเตอร์เครส)
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
( จำนวน 13 รูป / ดู 30 ครั้ง )

ฝึกทักษะอาชีพ(ดำนา)
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
( จำนวน 6 รูป / ดู 40 ครั้ง )

การนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา DLIT
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
( จำนวน 4 รูป / ดู 30 ครั้ง )

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และประโยค ๑ – ๒ ณ.พระพุทธแสงธรรม จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสองพี่น้อง
( จำนวน 5 รูป / ดู 12 ครั้ง )

21-06-61 กิจกรรมโชว์แอนด์แชร์
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 42 รูป / ดู 70 ครั้ง )

การนิเทศติดตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLITV และ DLIT สำหรับโรงเรียนพร
โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
( จำนวน 12 รูป / ดู 17 ครั้ง )

คณะกรรมการโครงการประเมินการใช้สื่อ DLIT มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 12 รูป / ดู 31 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/59 Next »

หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา