หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
46
16
226
24


โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 1
โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 4
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 2
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา
จังหวัดพะเยา กลุ่ม 6
โรงเรียนสัพพัญญูวิทยา
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนนพคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 5,813,340 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 4,661,885 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,939,743 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 809,133 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
เข้าชม 756,147 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 594,575 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 470,593 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
เข้าชม 436,602 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 334,563 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
เข้าชม 321,401 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 ภาพกิจกรรมโรงเรียน

โครงการปฏิบัติธรรมประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา
( จำนวน 0 รูป / ดู 6 ครั้ง )

กิจกรรมพัฒนาวัดป่าสันติธรรม บ้านติดต่อ จ.เลย
โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา
( จำนวน 0 รูป / ดู 10 ครั้ง )

๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ผอ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔"
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 10 รูป / ดู 4 ครั้ง )

กิจกรรมสานสัมพันธ์ปีใหม่ ๖๕
โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
( จำนวน 27 รูป / ดู 17 ครั้ง )

สอบปบลายภาคเรียนที่ 2/2563
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 20 รูป / ดู 23 ครั้ง )

๙ มกราคม ๒๕๖๕ รวมแสดงมุทิตา แด่พระครูกาญจนสุตาภรณ์ รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอไทรโยค
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 23 รูป / ดู 24 ครั้ง )

ออกประชมสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 30 รูป / ดู 30 ครั้ง )

๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ คณะครูถวายกระเช้าและขอพรปีใหม่แด่ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 13 รูป / ดู 17 ครั้ง )

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายชุดกันหนาว แด่พระภิกษุ และสามเณร
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ
( จำนวน 0 รูป / ดู 12 ครั้ง )

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ พิธีเปิดอาคารเรียนและพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 23 รูป / ดู 30 ครั้ง )

การแข่งขั้นทักษะวิชาการระดับเขต ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
( จำนวน 25 รูป / ดู 122 ครั้ง )

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดำเนินการตรวจ ATK นักเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 8 รูป / ดู 18 ครั้ง )

ผู้บริหารและคณะออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม โครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 64
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 75 ครั้ง )

๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 11 รูป / ดู 18 ครั้ง )

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนดำเนินการตรวจ ATK นักเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 18 รูป / ดู 39 ครั้ง )

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วันอายุวัฒนมงคล ๖๖ ปี พระเทพปริยัติโสภณ ผู้จัดการโรงเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 19 รูป / ดู 31 ครั้ง )

คณะครูกำกับดูแลนักเรียนไปฉีดวัคซีน เข็มที่ 2
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
( จำนวน 7 รูป / ดู 103 ครั้ง )

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะได้เข้านิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 104 ครั้ง )

๒๑-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นักเรียนเข้าสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นโท ชั้นเอก
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 10 รูป / ดู 14 ครั้ง )

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 11 รูป / ดู 15 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/66 Next »

หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา