หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
45
16
221
24


โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่ม 2
โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ
จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่ม 11
โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม 11
โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 13
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง
จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่ม 3
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม 11
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่ม 2
โรงเรียนสารคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่ม 10
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 4,482,495 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 1,918,802 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,626,005 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 710,383 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 664,285 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 645,500 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 479,599 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 406,858 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 312,545 ครั้ง
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
เข้าชม 231,645 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จะต้องมาช่วยงานบวชภาคฤดูร้อน ปี 2561 ณ วัดปันง้าว
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 1 รูป / ดู 97 ครั้ง )
วันสามเณรบัณฑิต
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 15 รูป / ดู 148 ครั้ง )
งานปัจฉิมนิเทศน์ ปีการศึกษา๒๕๖๐
โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
( จำนวน 8 รูป / ดู 48 ครั้ง )
วันปัจฉิมนิเทศนักเรียน จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 85 ครั้ง )
ทัศนศึกษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปีการศึกษา2560
โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
( จำนวน 22 รูป / ดู 112 ครั้ง )
ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วัดสมมติเทพฐาปนาราม อ.แกลง จ.ระยอง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง
( จำนวน 29 รูป / ดู 159 ครั้ง )
ประกาศเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและวันสอบ ครูภาษาไทย
โรงเรียนอภัยอริยศึกษา | 22 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง รายวิชาภาษาไทย
โรงเรียนอภัยอริยศึกษา | 10 เม.ย. 61
รับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช | 10 เม.ย. 61
ประกาศ การปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอภัยอริยศึกษา | 23 มี.ค. 61
วันสามเณรบัณฑิต
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 21 มี.ค. 61
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยา | 20 มี.ค. 61
พระครูกาญจนกิจจารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในรายการ ชีวิตไม่สิ้นหวังทางทีวีสีช่อง3
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา | 12 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา | 12 มี.ค. 61
ขยายห้องเรียน วัดวารีอุดม
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 07 มี.ค. 61
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ร.ร.
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 07 มี.ค. 61
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
โดย : พระครูศรีสุตโสภณ
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
โดย : พระเจษฎา ญาณเมธี
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
โดย : นางสาวพนิตาพร สายปัญญา
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
โดย : นางสาวรัตนา กัญจนวัตตะ
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
โดย : นางดาราวรรณ เปรมาตุน
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
ผลงานนักเรียนในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560
โดย :
ร.ร.เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)    จ.เชียงใหม่
การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 10 | กลุ่ม 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
โดย :
ร.ร.เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)    จ.เชียงใหม่
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี2560 กลุ่มดอยสุเทพ
โดย : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี2560 กลุ่มดอยสุเทพ
ร.ร.เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)    จ.เชียงใหม่
รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันโครงงาน ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย
โดย : สามเณรวรพจน์ เกษุชาติ
ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    จ.อุบลราชธานี
รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันโครงงาน ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย
โดย : สามเณรอธิวัฒน์ บุระพร
ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    จ.อุบลราชธานี
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา