หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
45
16
221
24


โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
จังหวัดน่าน กลุ่ม 6
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดยางสีสุราช
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนวัดทุ่ง
จังหวัดสกลนคร กลุ่ม 8
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่ม 2
โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ
จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่ม 11
โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม 11
โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 13
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง
จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่ม 3
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม 11
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 4,980,086 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 2,653,983 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,692,059 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 739,491 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 697,513 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 677,296 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 479,599 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 436,591 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 337,132 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 234,053 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
กิจกรรมไหว้ครู
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 3 ครั้ง )
วันไหว้ครูปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยา
( จำนวน 14 รูป / ดู 6 ครั้ง )
สำนักงานพระพุทธศาสนานิเทศติดตาม 2 ก.ค 61
โรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยา
( จำนวน 8 รูป / ดู 8 ครั้ง )
ฝึกทักษะอาชีพ(ทำชาวอเตอร์เครส)
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
( จำนวน 13 รูป / ดู 7 ครั้ง )
ฝึกทักษะอาชีพ(ดำนา)
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
( จำนวน 6 รูป / ดู 8 ครั้ง )
การนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา DLIT
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
( จำนวน 4 รูป / ดู 10 ครั้ง )
ทัศนศึกษาสกลนคร (รับประโยค 1-2)
โรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยา | 17 ก.ค. 61
แบบบันทึกผลการเรียน ปพ.5 ปี1/2561
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 16 ก.ค. 61
สู่สุคติเทอญ นาวาตรีสมาน กุนัน
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 16 ก.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช | 11 ก.ค. 61
ขอเชิญร่วมงานวันแม่‬ ๑๒ สิงหา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม ซ.ลา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม | 09 ก.ค. 61
๒๑-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ กิจกรรมโชว์แอนด์แชร์ ค่ายอิคคิวซัง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 04 ก.ค. 61
พบแล้วนักฟุตบอลทีมหมูป่าอคาเดมี่
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 03 ก.ค. 61
คณะกรรมการโครงการประเมินการใช้สื่อ DLIT มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 03 ก.ค. 61
วันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 03 ก.ค. 61
วันสุนทรภู่
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 03 ก.ค. 61
กิจกรรมชุมนุมอาชีพเพื่อการเรียนรู้ (Joomla 3.8-4.0)
โดย : นายสุบรรณ กัลยาเขี่ยน
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
กิจกรรมชุมนุมอาชีพเพื่อการเรียนรู้ ่(ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ปลูกพืชไร้ดิน ปลูกพืชอินทรีย์ งานคอมพิวเตอร์)
โดย : นายสุบรรณ กัลยาเขี่ยน
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
กิจกรรมชุมนุมงานอาคารสถานที่ (การสร้าง ติดตั้งและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ จัดสถานที่ งานทั่วไป)
โดย : นายจตุพล พรานบุญ
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
อบรมติวเตอร์พิเศษบาลีและนักธรรมเพื่อมุ่งสู่ B-net
โดย : พระมหาระพิน ถิรจิตฺโต (กลึงกลิ่น) ปธ.๔
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
กิจกรรมชุมนุมดูสื่อภาพยนตร์
โดย : นายสวรุจน์ รอดมาก
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
ผลงานนักเรียนในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560
โดย :
ร.ร.เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)    จ.เชียงใหม่
การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 10 | กลุ่ม 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
โดย :
ร.ร.เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)    จ.เชียงใหม่
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี2560 กลุ่มดอยสุเทพ
โดย : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี2560 กลุ่มดอยสุเทพ
ร.ร.เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)    จ.เชียงใหม่
รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันโครงงาน ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย
โดย : สามเณรวรพจน์ เกษุชาติ
ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    จ.อุบลราชธานี
รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันโครงงาน ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย
โดย : สามเณรอธิวัฒน์ บุระพร
ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    จ.อุบลราชธานี
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา