หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
45
16
221
24


โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
จังหวัดน่าน กลุ่ม 6
โรงเรียนวัดทุ่ง
จังหวัดสกลนคร กลุ่ม 8
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ
จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่ม 11
โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 13
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง
จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่ม 3
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม 11
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่ม 2
โรงเรียนสารคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 5,280,682 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 3,097,431 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,729,661 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 739,491 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 736,175 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 689,361 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 479,599 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 458,723 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 355,479 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 248,602 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
ปริยัติธีรวิทยาเยี่ยมสภานักเรียน 2561
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
( จำนวน 142 รูป / ดู 139 ครั้ง )
พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุม ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๔
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 22 ครั้ง )
ภาพพิธีบรรพชาสามเณรประจำปี ๒๕๖๑
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 57 รูป / ดู 47 ครั้ง )
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
( จำนวน 56 รูป / ดู 15 ครั้ง )
ภาพกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดลำนารายณ์
( จำนวน 93 รูป / ดู 903 ครั้ง )
ตรวจสุขภาพนักเรียน วันทึ่ 31 สิงหาคม 2561
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
( จำนวน 25 รูป / ดู 14 ครั้ง )
แบบประเมินครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา | 18 ก.ย. 61
ทอดกฐินสามัคคี "วัดบึงสีไฟภัทราราม" ตำบลท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 18 ก.ย. 61
สิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 11 ก.ย. 61
ด่วน !!!! รับสมัครครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา และครูภาษาไทย 1 อัตรา
โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา | 07 ก.ย. 61
กําหนดสอบธรรมสนามหลวง 2561 นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดลำนารายณ์ | 06 ก.ย. 61
กําหนดสอบธรรมสนามหลวง 2561 นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 06 ก.ย. 61
ผู้จัดการภาคอาวุโส นายจีรานุวัฒน์ ดิษฐ์วัฒนกูล บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถวายเพล
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา | 05 ก.ย. 61
กองถ่ายทำหนังเรื่องศรีอโยธยา ภาค 2
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 05 ก.ย. 61
พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุม
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา | 04 ก.ย. 61
กลอน "มีไปทำไม"
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 04 ก.ย. 61
การอบรมการใช้โปรแกรมสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้และการขายออนไลน์
โดย : พระเจษฎา ญาณเมธี
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
กิจกรรมชุมนุมอาชีพเพื่อการเรียนรู้ (Joomla 3.8-4.0)
โดย : นายสุบรรณ กัลยาเขี่ยน
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
กิจกรรมชุมนุมอาชีพเพื่อการเรียนรู้ ่(ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ปลูกพืชไร้ดิน ปลูกพืชอินทรีย์ งานคอมพิวเตอร์)
โดย : นายสุบรรณ กัลยาเขี่ยน
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
กิจกรรมชุมนุมงานอาคารสถานที่ (การสร้าง ติดตั้งและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ จัดสถานที่ งานทั่วไป)
โดย : นายจตุพล พรานบุญ
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
อบรมติวเตอร์พิเศษบาลีและนักธรรมเพื่อมุ่งสู่ B-net
โดย : พระมหาระพิน ถิรจิตฺโต (กลึงกลิ่น) ปธ.๔
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับประเทศ พ.ศ.2560
โดย :
ร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประเทศ พ.ศ.2560
โดย :
ร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 โครงการวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับประเทศ พ.ศ.2560
โดย :
ร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับกลุ่ม พ.ศ.2560
โดย :
ร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาษาอังกฤษ ระดับกลุ่ม พ.ศ.2560
โดย :
ร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง    จ.นครศรีธรรมราช
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา