หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
45
16
221
24


โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
จังหวัดเลย กลุ่ม 7
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
จังหวัดน่าน กลุ่ม 6
โรงเรียนวัดทุ่ง
จังหวัดสกลนคร กลุ่ม 8
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ
จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่ม 11
โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 13
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง
จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่ม 3
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม 11
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่ม 2
โรงเรียนสารคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 5,443,701 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 3,300,979 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,747,507 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 751,547 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 739,491 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 692,803 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 479,599 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 468,237 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 364,713 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 256,512 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
กิจกรรมนักเรียนเดือนตุลาคม 2561
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
( จำนวน 20 รูป / ดู 12 ครั้ง )
๔/๑๐/๖๑ - เตรียมวาระ งานใหญ่แระจำตำบล
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 9 รูป / ดู 24 ครั้ง )
๒๒-๒๓/๐๙/๖๑ - พีธีเทศน์มหาชาติ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู 19 ครั้ง )
ภาพสามเณรชั้น ม.๑
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 19 รูป / ดู 39 ครั้ง )
7/09/61 - ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 28 รูป / ดู 17 ครั้ง )
15/09/61 - ค่ายวิทย์ คณิต และเทคโนโลยี
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 34 รูป / ดู 21 ครั้ง )
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา | 05 ต.ค. 61
๒๒-๒๓/๐๙/๖๑ - พีธีเทศน์มหาชาติ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 04 ต.ค. 61
๔/๑๐/๖๑ - เตรียมวาระ งานใหญ่แระจำตำบล
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 04 ต.ค. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา-2561
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 25 ก.ย. 61
แจ้งสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม | 20 ก.ย. 61
แจ้งสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม | 20 ก.ย. 61
รูปกิจกรรม 61
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 20 ก.ย. 61
แบบประเมินครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา | 18 ก.ย. 61
ทอดกฐินสามัคคี "วัดบึงสีไฟภัทราราม" ตำบลท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 18 ก.ย. 61
สิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 11 ก.ย. 61
การอบรมการใช้โปรแกรมสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้และการขายออนไลน์
โดย : พระเจษฎา ญาณเมธี
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
กิจกรรมชุมนุมอาชีพเพื่อการเรียนรู้ (Joomla 3.8-4.0)
โดย : นายสุบรรณ กัลยาเขี่ยน
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
กิจกรรมชุมนุมอาชีพเพื่อการเรียนรู้ ่(ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ปลูกพืชไร้ดิน ปลูกพืชอินทรีย์ งานคอมพิวเตอร์)
โดย : นายสุบรรณ กัลยาเขี่ยน
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
กิจกรรมชุมนุมงานอาคารสถานที่ (การสร้าง ติดตั้งและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ จัดสถานที่ งานทั่วไป)
โดย : นายจตุพล พรานบุญ
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
อบรมติวเตอร์พิเศษบาลีและนักธรรมเพื่อมุ่งสู่ B-net
โดย : พระมหาระพิน ถิรจิตฺโต (กลึงกลิ่น) ปธ.๔
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับประเทศ พ.ศ.2560
โดย :
ร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประเทศ พ.ศ.2560
โดย :
ร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 โครงการวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับประเทศ พ.ศ.2560
โดย :
ร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับกลุ่ม พ.ศ.2560
โดย :
ร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาษาอังกฤษ ระดับกลุ่ม พ.ศ.2560
โดย :
ร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง    จ.นครศรีธรรมราช
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา