หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
45
16
220
24


โรงเรียนปัจฉิมวันวิทยา
จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่ม 9
โรงเรียนเขื่อนผากวิทยา
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดอ่างแก้ว
จังหวัดระยอง กลุ่ม 12
โรงเรียนบ่อชะเนงวิทยา
จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่ม 9
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดบ้านบอนวิทยา
จังหวัดหนองคาย กลุ่ม 8
โรงเรียนสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา
จังหวัดชัยภูมิ กลุ่ม 11
โรงเรียนคุณารักษ์วิทยา
จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่ม 9
โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 4
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 691,764 ครั้ง
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 586,924 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 383,005 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 260,439 ครั้ง
โรงเรียนหอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย
เข้าชม 252,626 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
เข้าชม 238,626 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 235,871 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 218,763 ครั้ง
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
เข้าชม 215,057 ครั้ง
โรงเรียนชัยมงคลวิทยา
เข้าชม 159,251 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
คณะกรรมการผู้ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฯกลุ่ม 10 เข้าตรวจเยี่ยม ๙ พศจิกายน ๒๕๕๘
โรงเรียนมงคลญาณปริยัติ
( จำนวน 23 รูป / ดู 5 ครั้ง )
ประเพณียี่เป็ง 58
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
( จำนวน 36 รูป / ดู 22 ครั้ง )
ประเมินภายในโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู 19 ครั้ง )
ขอขอบคุณคณะผู้ประเมินจากต้นสังกัดเป็นอย่างสูง ที่ให้คำแนะนำดีๆกับคณะครูโรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา จะได
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู 17 ครั้ง )
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่ม 4
โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา
( จำนวน 38 รูป / ดู 33 ครั้ง )
โครงการอนุรักษ์การเรียนการสอนภาษาบาลี
โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา
( จำนวน 23 รูป / ดู 31 ครั้ง )
ประกาศผลสอบนักธรรมชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา | 24 พ.ย. 58
ด่วนที่สุด! เรื่อง ขออนุมัติเรียกเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 คืนกรณีนักเรียนซ้ำซ้อน อ่านต่
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดบ้านบอนวิทยา | 19 พ.ย. 58
พิธีเปิดอาคารที่พักสามเณรนักเรียน 14 พ.ย 58 เวลา 13.00 น
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา | 18 พ.ย. 58
งานทอดผ้ากฐินพระราชทาน 14 พ.ย 58
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา | 18 พ.ย. 58
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2/2558 (เฉพาะกิจ)
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 17 พ.ย. 58
ตรวจสอบเวลาเรียนของนักเรียน 2/2558
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 17 พ.ย. 58
ขอขอบคุณคณะผู้ประเมินจากต้นสังกัดเป็นอย่างสูง ที่ให้คำแนะนำดีๆกับคณะครูโรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา จะได
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 16 พ.ย. 58
ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานศาสนการด้านก
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดบ้านบอนวิทยา | 15 พ.ย. 58
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบเครื่องกฐินให้แก่วัด ที่ไม่มีเจ้าภาพ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดบ้านบอนวิทยา | 15 พ.ย. 58
ตารางการแข่งขันและแผนผังห้องสอบ แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 21
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดบ้านบอนวิทยา | 15 พ.ย. 58
อบรม "การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา"
โดย : นายอิศรเชษฐ์ ไทยเจริญ
ร.ร.ศรีนภเขตวิทยา    จ.นครสวรรค์
รับรางวัล "ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ ดีเด่น" (คุรุคุณธรรม ระดับเข็มทอง)
โดย : นายอิศรเชษฐ์ ไทยเจริญ
ร.ร.ศรีนภเขตวิทยา    จ.นครสวรรค์
เข้ารับการคัดเลือกเป็น "ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรมฯ ดีเด่น ประจำปี 2555"
โดย : นายอิศรเชษฐ์ ไทยเจริญ
ร.ร.ศรีนภเขตวิทยา    จ.นครสวรรค์
อบรม "โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพฯ (หลักสูตร 5 วัน)"
โดย : นายอิศรเชษฐ์ ไทยเจริญ
ร.ร.ศรีนภเขตวิทยา    จ.นครสวรรค์
อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training : หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-204
โดย : นายอิศรเชษฐ์ ไทยเจริญ
ร.ร.ศรีนภเขตวิทยา    จ.นครสวรรค์
การเขียนเรียงความ
โดย : สามเณรเจษฎา เกนสาคู
ร.ร.วัดศรีโสภณธรรมทาน    จ.หนองคาย
เรียงความกระทู้ธรรม
โดย : สามเณรประสบพร ชุมสีดา
ร.ร.วัดศรีโสภณธรรมทาน    จ.หนองคาย
โครงงานประดิษฐ์ดอกไม้สด
โดย : สามเณรปิยะเชษ ภักดีเหลา
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น
โดย : สามเณรสุทัศน์ สายมณี
ร.ร.พุทธธรรมวิทยา    จ.ชัยภูมิ
หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น
โดย : สามเณรแสนคำ ภูมิคอนสาร
ร.ร.พุทธธรรมวิทยา    จ.ชัยภูมิ
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
อยากสนุกก็เข้ามาสิ 1425 0 thankfou 16 ธ.ค. 2557,12:03
เคล็ดลับนี่ล่ะโดนเลย 464 3 beboyby 12 พ.ย. 2557,14:37
เคล็ดลับนี่ล่ะโดนเลย 317 0 beboyby 12 พ.ย. 2557,14:37
รับสมัครผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านธรรมะมาขายสินค้าเกี่ยวกับพระสงฆ์ 470 0 จุก 14 ต.ค. 2557,15:38
ลองสิ 376 1 Meechainumseang 09 ต.ค. 2557,10:25
น่าจะมีการประกวดเว็บไซด์สวยงามน่ะครับ 5690 2 เพชร 18 มิ.ย. 2555,03:51
วัดคืออะรัย 4435 1 ผู้กองหน้าฮ้าน 13 ต.ค. 2554,10:02
Test 2163 2 อ.Jack 22 ก.ย. 2554,11:25
ศิษย์เก่าวัดเดิม 2125 0 อาจารย์มั่ง 06 ก.ค. 2554,00:49
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา