หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
45
16
221
24


โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดยางสีสุราช
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนวัดทุ่ง
จังหวัดสกลนคร กลุ่ม 8
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่ม 2
โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ
จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่ม 11
โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม 11
โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 13
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง
จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่ม 3
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม 11
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่ม 2
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 4,829,754 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 2,384,657 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,672,988 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 733,654 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 678,550 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 672,211 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 479,599 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 425,443 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 328,108 ครั้ง
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
เข้าชม 233,976 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
กิจกรรมตรวจสวดมนต์ประจำสัปดาห์
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู 1 ครั้ง )
กิจกรรมนักเรียนเดือนมิถุนายน 2561
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
( จำนวน 52 รูป / ดู 40 ครั้ง )
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2561
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
( จำนวน 27 รูป / ดู 19 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน ( คณะครูโรงเรียนนิเทศ)
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
( จำนวน 9 รูป / ดู 4 ครั้ง )
สภ.ชัยบาดาล ภ.จว.ลพบุรี ให้ความรู้สามเณร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดลำนารายณ์
( จำนวน 7 รูป / ดู 605 ครั้ง )
การประชุมประจำเดือนของคณะครูผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
( จำนวน 3 รูป / ดู 2 ครั้ง )
๐๕-๐๖-๖๑ แพทย์มหิดลฯ ตรวจสุขภาพสามเณร
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 06 มิ.ย. 61
หนังสือคำสั่งโรงเรียน
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน | 04 มิ.ย. 61
วันวิสาขบูชา
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 04 มิ.ย. 61
ถวายอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 04 มิ.ย. 61
งานวัน "วิสาขบูชา" ปี 2561
โรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยา | 01 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา | 31 พ.ค. 61
๒๙ พ.ค.๒๕๖๑ วันวิสาขบูชา
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 31 พ.ค. 61
งานชาละวันแฟร์ จังหวัดพิจิตร จำหน่วยสินค้าโอทอป สินค้าโรงงานถูกถูก
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 30 พ.ค. 61
พระครูปริยัติโพธิธรรม ผอ มอบทุนการศึกษาประจำปี ๑/๒๕๖๑
โรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยา | 21 พ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 1/2561
โรงเรียนวัดทุ่ง | 20 พ.ค. 61
กิจกรรมชุมนุมอาชีพเพื่อการเรียนรู้ (Joomla 3.8-4.0)
โดย : นายสุบรรณ กัลยาเขี่ยน
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
กิจกรรมชุมนุมอาชีพเพื่อการเรียนรู้ ่(ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ปลูกพืชไร้ดิน ปลูกพืชอินทรีย์ งานคอมพิวเตอร์)
โดย : นายสุบรรณ กัลยาเขี่ยน
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
กิจกรรมชุมนุมงานอาคารสถานที่ (การสร้าง ติดตั้งและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ จัดสถานที่ งานทั่วไป)
โดย : นายจตุพล พรานบุญ
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
อบรมติวเตอร์พิเศษบาลีและนักธรรมเพื่อมุ่งสู่ B-net
โดย : พระมหาระพิน ถิรจิตฺโต (กลึงกลิ่น) ปธ.๔
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
กิจกรรมชุมนุมดูสื่อภาพยนตร์
โดย : นายสวรุจน์ รอดมาก
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
ผลงานนักเรียนในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560
โดย :
ร.ร.เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)    จ.เชียงใหม่
การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 10 | กลุ่ม 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
โดย :
ร.ร.เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)    จ.เชียงใหม่
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี2560 กลุ่มดอยสุเทพ
โดย : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี2560 กลุ่มดอยสุเทพ
ร.ร.เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)    จ.เชียงใหม่
รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันโครงงาน ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย
โดย : สามเณรวรพจน์ เกษุชาติ
ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    จ.อุบลราชธานี
รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันโครงงาน ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย
โดย : สามเณรอธิวัฒน์ บุระพร
ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    จ.อุบลราชธานี
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา