หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
44
15
218
24


โรงเรียนสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัย
จังหวัดอุดรธานี กลุ่ม 14
โรงเรียนมหาปัญญา
จังหวัดสงขลา กลุ่ม 14
โรงเรียนปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่ม 10
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1
โรงเรียนบ่อชะเนงวิทยา
จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่ม 9
โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์
จังหวัดหนองคาย กลุ่ม 8
โรงเรียนปริยัติ์วัดม่อนจำศีล
จังหวัดลำปาง กลุ่ม 6
โรงเรียนวัดถ้ำเสือ
จังหวัดตาก กลุ่ม 5
โรงเรียนมงคลวิทยา
จังหวัดระยอง กลุ่ม 12
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา
จังหวัดน่าน กลุ่ม 6
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 600,543 ครั้ง
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 509,246 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 342,978 ครั้ง
โรงเรียนหอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย
เข้าชม 252,626 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 218,982 ครั้ง
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
เข้าชม 206,929 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 205,815 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
เข้าชม 199,716 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 183,392 ครั้ง
โรงเรียนชัยมงคลวิทยา
เข้าชม 159,251 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งเหียง
( จำนวน 11 รูป / ดู 2 ครั้ง )
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาสามเณรนักเรียนโรงเรียนศรีศาสนวิทยา
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 2 ครั้ง )
ประชุมคณะครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 7 รูป / ดู 2 ครั้ง )
กิจกรรมเยี่ยมวัด
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
( จำนวน 22 รูป / ดู 24 ครั้ง )
20 พฤษภาคม 2558 พระราชวรมุนี ได้ให้โอวาสแก่นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
( จำนวน 7 รูป / ดู 5 ครั้ง )
19 พฤษภาคม 2558 คณะครูร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ พ่ออุดม ยั่งยืน ณ บ้านเก็ต อำเภอปัวจังหวัดน่าน
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
( จำนวน 4 รูป / ดู 5 ครั้ง )
เตรียมงานวันวิสาขบูชา
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา | 28 พ.ค. 58
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาสามเณรนักเรียนโรงเรียนศรีศาสนวิทยา
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา | 27 พ.ค. 58
โครงการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 26 พ.ค. 58
กิจกรรมภิกษุสามเณร
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา | 26 พ.ค. 58
ร่าง - ระเบียบข้อบังคับชมรมศิษย์เก่า
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 22 พ.ค. 58
นักเรียนสามารถดาวน์โหลดตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 ได้ที่ เมนูเอกสารดาวน์โหลด
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม | 22 พ.ค. 58
ธรรมะรับอรุณ ตอน ความกตัญญูกตเวที โดย พระราชวรมุนี (พล อาภากโร ป.ธ.9).
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต | 20 พ.ค. 58
ผลการสอบบาลี ปี ๒๕๕๘
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสองพี่น้อง | 18 พ.ค. 58
ปฐมนิเทศสามเณรภาคเรียนที่ิ ๑/ ๒๕๖๘
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา | 14 พ.ค. 58
โครงการประชาธิปไตยเลือกประธานนักเรียน
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา | 14 พ.ค. 58
รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ปี 2558
โดย : พระวรกิจ วรสทฺโท
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระพระพุทธศาสนา ระดับ ม.ปลาย ปี 2558
โดย : พระพูลสุข เขมจาโร
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับ ม.ต้น ปี 2558
โดย : พระไชยยันต์ เทวธมฺโม
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2557
โดย : ดร.พระมหาดำรงค์ ธมฺมธโร
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระการงานอาชีพ ปี 2557
โดย : พระสมุห์สมใจ เตชธมฺโม
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
ข้าวต้มมัดสุกพร้อมทาน
โดย : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ร.ร.โรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
ข้าวต้มมัดอีสาน
โดย : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ร.ร.โรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับกลุ่มฯ ครั้งที่ ๗ ประเภทวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.ต้น
โดย : ส.ณ.บุญชนิด รินทะรักษ์ นร.ชั้น ม.๒
ร.ร.โรงเรียนวัดบูรพา    จ.อุดรธานี
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับกลุ่มฯ ประเภทตอบปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ ม.ต้น
โดย : ส.ณ.วัชระพงษ์ มีศรี นร.ชั้น ม.๓
ร.ร.โรงเรียนวัดบูรพา    จ.อุดรธานี
Normal for nice
โดย : พระครูประยงค์ ครูผู้สอน
ร.ร.โรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
อยากสนุกก็เข้ามาสิ 618 0 thankfou 16 ธ.ค. 2557,12:03
เคล็ดลับนี่ล่ะโดนเลย 323 3 beboyby 12 พ.ย. 2557,14:37
เคล็ดลับนี่ล่ะโดนเลย 172 0 beboyby 12 พ.ย. 2557,14:37
รับสมัครผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านธรรมะมาขายสินค้าเกี่ยวกับพระสงฆ์ 329 0 จุก 14 ต.ค. 2557,15:38
ลองสิ 229 1 Meechainumseang 09 ต.ค. 2557,10:25
น่าจะมีการประกวดเว็บไซด์สวยงามน่ะครับ 5456 2 เพชร 18 มิ.ย. 2555,03:51
วัดคืออะรัย 4268 1 ผู้กองหน้าฮ้าน 13 ต.ค. 2554,10:02
Test 1968 2 อ.Jack 22 ก.ย. 2554,11:25
ศิษย์เก่าวัดเดิม 1928 0 อาจารย์มั่ง 06 ก.ค. 2554,00:49
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา