หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
44
15
218
24


โรงเรียนบ่อชะเนงวิทยา
จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่ม 9
โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์
จังหวัดหนองคาย กลุ่ม 8
โรงเรียนปริยัติ์วัดม่อนจำศีล
จังหวัดลำปาง กลุ่ม 6
โรงเรียนวัดถ้ำเสือ
จังหวัดตาก กลุ่ม 5
โรงเรียนมงคลวิทยา
จังหวัดระยอง กลุ่ม 12
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา
จังหวัดน่าน กลุ่ม 6
โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนรัตโนภาสวิมลศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม 11
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดนาสาร(ห้องเรียนวัดโฉลกศิลาราม)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่ม 2
โรงเรียนวัดศรีจันทร์วิทยา
จังหวัดเลย กลุ่ม 7
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 541,226 ครั้ง
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 464,769 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 321,909 ครั้ง
โรงเรียนหอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย
เข้าชม 252,626 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 187,349 ครั้ง
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
เข้าชม 185,729 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
เข้าชม 178,460 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 178,233 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 168,382 ครั้ง
โรงเรียนชัยมงคลวิทยา
เข้าชม 159,251 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
26-27 กุมภาพันธ์ 2558 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
( จำนวน 8 รูป / ดู 0 ครั้ง )
25 กุมภาพันธ์ 2558 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
( จำนวน 15 รูป / ดู 1 ครั้ง )
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / ดู 9 ครั้ง )
ร่วมงาน 23 ปี วิชาการโรงเรียนวัดแม่ริม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
( จำนวน 27 รูป / ดู 9 ครั้ง )
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 7 ครั้ง )
พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 7 รอบ 84 ปี หลวงปู่บุญ เจ้าอาวาสวัดทุ่งเหียง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งเหียง
( จำนวน 37 รูป / ดู 7 ครั้ง )
ขออนุโมทนา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา | 27 ก.พ. 58
ขอแสดงความยินดี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา | 27 ก.พ. 58
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ติดต่อที่งานทะเบียนด่วน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา | 25 ก.พ. 58
วันที่ 8 มีนาคม 2558 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 รับวุฒิบัตร ที่ ศูนย์ศิลป์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา | 24 ก.พ. 58
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 วันที่ 2 มีนาคม 2558
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา | 24 ก.พ. 58
สอบวัดผลปลายภาค 2/2557 วันที่ 3-5 มีนาคม 2558
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา | 24 ก.พ. 58
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 23 ก.พ. 58
สอบบรรจุครู (สพฐ.) 2558
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 23 ก.พ. 58
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนหน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มจร.วัดอภิสิทธิ์ จังหวัดมหาสารคาม | 21 ก.พ. 58
รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2558
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา | 20 ก.พ. 58
รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ปี 2558
โดย : พระวรกิจ วรสทฺโท
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระพระพุทธศาสนา ระดับ ม.ปลาย ปี 2558
โดย : พระพูลสุข เขมจาโร
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับ ม.ต้น ปี 2558
โดย : พระไชยยันต์ เทวธมฺโม
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2557
โดย : ดร.พระมหาดำรงค์ ธมฺมธโร
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระการงานอาชีพ ปี 2557
โดย : พระสมุห์สมใจ เตชธมฺโม
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
ข้าวต้มมัดสุกพร้อมทาน
โดย : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ร.ร.โรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
ข้าวต้มมัดอีสาน
โดย : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ร.ร.โรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับกลุ่มฯ ครั้งที่ ๗ ประเภทวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.ต้น
โดย : ส.ณ.บุญชนิด รินทะรักษ์ นร.ชั้น ม.๒
ร.ร.โรงเรียนวัดบูรพา    จ.อุดรธานี
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับกลุ่มฯ ประเภทตอบปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ ม.ต้น
โดย : ส.ณ.วัชระพงษ์ มีศรี นร.ชั้น ม.๓
ร.ร.โรงเรียนวัดบูรพา    จ.อุดรธานี
Normal for nice
โดย : พระครูประยงค์ ครูผู้สอน
ร.ร.โรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
อยากสนุกก็เข้ามาสิ 272 0 thankfou 16 ธ.ค. 2557,12:03
เคล็ดลับนี่ล่ะโดนเลย 240 3 beboyby 12 พ.ย. 2557,14:37
เคล็ดลับนี่ล่ะโดนเลย 94 0 beboyby 12 พ.ย. 2557,14:37
รับสมัครผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านธรรมะมาขายสินค้าเกี่ยวกับพระสงฆ์ 251 0 จุก 14 ต.ค. 2557,15:38
ลองสิ 151 1 Meechainumseang 09 ต.ค. 2557,10:25
น่าจะมีการประกวดเว็บไซด์สวยงามน่ะครับ 5366 2 เพชร 18 มิ.ย. 2555,03:51
วัดคืออะรัย 4179 1 ผู้กองหน้าฮ้าน 13 ต.ค. 2554,10:02
Test 1882 2 อ.Jack 22 ก.ย. 2554,11:25
ศิษย์เก่าวัดเดิม 1834 0 อาจารย์มั่ง 06 ก.ค. 2554,00:49
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา