หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
44
15
216
24


โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดนาสาร(ห้องเรียนวัดโฉลกศิลาราม)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่ม 2
โรงเรียนวัดศรีจันทร์วิทยา
จังหวัดเลย กลุ่ม 7
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจ้ง
จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่ม 12
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา
จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่ม 10
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่ม 10
โรงเรียนโรงเรียนวัดบูรพา
จังหวัดอุดรธานี กลุ่ม 8
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนพระปริยัติธรรมอัมพวันวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
จังหวัดลำพูน กลุ่ม 5
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 458,283 ครั้ง
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 358,556 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 280,034 ครั้ง
โรงเรียนหอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย
เข้าชม 252,626 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 163,656 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 145,419 ครั้ง
โรงเรียนชัยมงคลวิทยา
เข้าชม 143,207 ครั้ง
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
เข้าชม 141,334 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
เข้าชม 138,567 ครั้ง
โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม
เข้าชม 101,622 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
พ.ต.อ.เรืองยศ ภูพานเพชร บรรยายถวายความรู้พระเณร รร.ปริยัติโพธิธรรม
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา
( จำนวน 14 รูป / ดู 13 ครั้ง )
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา
( จำนวน 8 รูป / ดู 15 ครั้ง )
ร่วมงานฌาปนกิจศพ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
( จำนวน 29 รูป / ดู 5 ครั้ง )
ถวายสักการะพระเถระ ปี2557
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 16 ครั้ง )
การแข่งขันวาดด้วยคอมพิวเตอร์ งานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 57
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / ดู 33 ครั้ง )
ทัศนศึกษางานมหกรรมวิทายาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / ดู 34 ครั้ง )
เณรพับซองกฐินประจำปี เพื่อบอกบุญ
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา | 23 ก.ย. 57
ฉันเช้าเสร็จ ยกเสาอีก ๔ ต้น
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา | 23 ก.ย. 57
ก่อนไปลงอุโบสถ จัดไปเหล็กสร้างห้องคอมพิวเตอร์
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา | 23 ก.ย. 57
กำหนดปิด เปิด โรงเรียน
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา | 23 ก.ย. 57
ถวายสี 14 กระป๋อง เชิญร่วมอนุโมทนาบุญ
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา | 22 ก.ย. 57
วันที่ 19 กันยายน 2557 คุณระดมพล บุญเทพ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิดแก่สามเณร
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต | 22 ก.ย. 57
วันที่ 17 กันยายน 2557 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา รอดพ่าย ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต | 22 ก.ย. 57
วันที่ 12 กันยายน 2557 พระมหาครรชิต สุภทฺทญาโณ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต | 22 ก.ย. 57
วัันที่ 10 กันยายน 2557 ศึกษานิเทศก์สดศรี สุทธการ ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลสามเณร
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต | 22 ก.ย. 57
พี่เณรช่วยกันยกเสาห้องคอมพิวเตอร์
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา | 22 ก.ย. 57
เทศน์ทำนองและแหล่สอนนาค
โดย : พระโกเมศ สุทฺธิปญฺโญ (เทียมสอน)
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โดย : พระมหาสุบรรณ อหึสโก (กัลยาเขี่ยน) ปธ.๓
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โดย : พระมหาสุบรรณ อหึสโก (กัลยาเขี่ยน) ปธ.๓
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
โครงการห้องสมุด
โดย : พระมหาสุบรรณ อหึสโก (กัลยาเขี่ยน) ปธ.๓
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
ประดิษฐ์ควายฮิฟจากวัสดุธรรมชาติ
โดย : พระมหาจรัญ ฐิตวํโส (รักคล้ำ) ปธ.๓
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
ช่วยกันก่อผนังปูนกันดินหน้าห้องน้ำโรงเรียน
โดย : คณะนักเรียน
ร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดนาสาร(ห้องเรียนวัดโฉลกศิลาราม)    จ.สุราษฎร์ธานี
ตระกร้าสาน
โดย : สามเณรยุทธนา แก้วจันทร์
ร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา    จ.บุรีรัมย์
แกะสลักลวดลายในร้องเท้า
โดย : สามเณรสุริยา คะเลรัมย์
ร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา    จ.บุรีรัมย์
แกะสลักลวดลายในร้องเท้า
โดย : สามเณรสุริยา คะเลรัมย์
ร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา    จ.บุรีรัมย์
วาดภาพลายเส้น 2555
โดย : สามเณรอนันตื ผานาค
ร.ร.วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย    จ.ชัยภูมิ
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
น่าจะมีการประกวดเว็บไซด์สวยงามน่ะครับ 5093 0 เพชร 18 มิ.ย. 2555,03:51
วัดคืออะรัย 3990 0 ผู้กองหน้าฮ้าน 13 ต.ค. 2554,10:02
Test 1698 1 อ.Jack 22 ก.ย. 2554,11:25
ศิษย์เก่าวัดเดิม 1660 0 อาจารย์มั่ง 06 ก.ค. 2554,00:49
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา