หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
44
15
216
24


โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจ้ง
จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่ม 12
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา
จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่ม 10
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่ม 10
โรงเรียนโรงเรียนวัดบูรพา
จังหวัดอุดรธานี กลุ่ม 8
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนพระปริยัติธรรมอัมพวันวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
จังหวัดลำพูน กลุ่ม 5
โรงเรียนเวียงแหงปริยัติศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนวัดโคเขตตาราม
จังหวัดอุดรธานี กลุ่ม 8
โรงเรียนปริยัติวัดม่อนจำศีล
จังหวัดลำปาง กลุ่ม 6
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 434,269 ครั้ง
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 332,930 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 268,052 ครั้ง
โรงเรียนหอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย
เข้าชม 252,626 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 155,600 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 140,709 ครั้ง
โรงเรียนชัยมงคลวิทยา
เข้าชม 136,645 ครั้ง
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
เข้าชม 132,515 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
เข้าชม 129,659 ครั้ง
โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม
เข้าชม 98,395 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
( จำนวน 49 รูป / ดู 7 ครั้ง )
การศึกษาดูงานต่างประเทศ (พม่า) วันที่ ๑๗ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
( จำนวน 0 รูป / ดู 5 ครั้ง )
กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 8
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
( จำนวน 0 รูป / ดู 5 ครั้ง )
ทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดธรรมิการามวรวิหาร
( จำนวน 23 รูป / ดู 9 ครั้ง )
การชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
( จำนวน 23 รูป / ดู 4 ครั้ง )
การอบรมการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์เพื่อการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
( จำนวน 8 รูป / ดู 2 ครั้ง )
วันที่ 20 สิงหาคม 2557 คุณสินี ศิริชาติไชย ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต | 20 ส.ค. 57
คณะครูอบรมและดูงานโครงงานวิทยาศาสตร์ จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 20 ส.ค. 57
ทัศนศึกษาสัปดาห์วิยาศาสตร์ จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 20 ส.ค. 57
โครงการทำบุญเยี่ยมวัดอร่ามมงคล ท่านนายอำเภอยางตลาด
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา | 19 ส.ค. 57
สังกะสีรวมราคา 42,600 บาท สนใจร่วมทำบุญ แผ่นละ 300 บาท
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา | 19 ส.ค. 57
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 พระอธิการสงบ สิริจนฺโท ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิดแก่สามเณร
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต | 19 ส.ค. 57
ประกาศ ให้นักเรียนนักธรรมชั้น ตรี โท เอก ทุกรูป กรอกใบสมัครสอบนักธรรม
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา | 18 ส.ค. 57
กิจกรรมสร้างหอพระประจำวันเกิด เตรียมลงสีโอก และมุงหลังคา
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา | 16 ส.ค. 57
การประชุมผู้บริหารและตัวแทนครู ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้องประชุม สนง.กลุ่ม
โรงเรียนชัยมงคลวิทยา | 16 ส.ค. 57
ลงทะเบียนศิษย์เก่า
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 16 ส.ค. 57
เทศน์ทำนองและแหล่สอนนาค
โดย : พระโกเมศ สุทฺธิปญฺโญ (เทียมสอน)
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โดย : พระมหาสุบรรณ อหึสโก (กัลยาเขี่ยน) ปธ.๓
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โดย : พระมหาสุบรรณ อหึสโก (กัลยาเขี่ยน) ปธ.๓
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
โครงการห้องสมุด
โดย : พระมหาสุบรรณ อหึสโก (กัลยาเขี่ยน) ปธ.๓
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
ประดิษฐ์ควายฮิฟจากวัสดุธรรมชาติ
โดย : พระมหาจรัญ ฐิตวํโส (รักคล้ำ) ปธ.๓
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
ตระกร้าสาน
โดย : สามเณรยุทธนา แก้วจันทร์
ร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา    จ.บุรีรัมย์
แกะสลักลวดลายในร้องเท้า
โดย : สามเณรสุริยา คะเลรัมย์
ร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา    จ.บุรีรัมย์
แกะสลักลวดลายในร้องเท้า
โดย : สามเณรสุริยา คะเลรัมย์
ร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา    จ.บุรีรัมย์
วาดภาพลายเส้น 2555
โดย : สามเณรอนันตื ผานาค
ร.ร.วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย    จ.ชัยภูมิ
กิจกรรมการประกวดโครงงาน ระดับ ม . ต้น ณ. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 31 ต.ค 56 ได้รับรางวัลเหรียญทอง กลุ่มโรงเรียนดอยสามหมื่น สพม. 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน )
โดย : นายทุน นายคำ ส.ณ สุพรรณ คำแสง ส.ณ สิรวิญช์ อินต๊ะวงค์ ม.3
ร.ร.พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา    จ.เชียงใหม่
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
น่าจะมีการประกวดเว็บไซด์สวยงามน่ะครับ 4947 0 เพชร 18 มิ.ย. 2555,03:51
วัดคืออะรัย 3958 0 ผู้กองหน้าฮ้าน 13 ต.ค. 2554,10:02
Test 1665 1 อ.Jack 22 ก.ย. 2554,11:25
ศิษย์เก่าวัดเดิม 1628 0 อาจารย์มั่ง 06 ก.ค. 2554,00:49
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา