หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
45
16
221
24


โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
จังหวัดน่าน กลุ่ม 6
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดยางสีสุราช
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนวัดทุ่ง
จังหวัดสกลนคร กลุ่ม 8
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่ม 2
โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ
จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่ม 11
โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม 11
โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 13
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง
จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่ม 3
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม 11
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 5,105,702 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 2,867,372 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,710,029 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 739,491 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 716,135 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 683,561 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 479,599 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 446,602 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 345,753 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 241,117 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
( จำนวน 120 รูป / ดู 5 ครั้ง )
ภาพเก่า
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 1 รูป / ดู 20 ครั้ง )
กิจกรรมนักเรียนเดือนสิงหาคม 2561
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
( จำนวน 16 รูป / ดู 17 ครั้ง )
สามีจิกรรม เทศกาลเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
( จำนวน 47 รูป / ดู 8 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
( จำนวน 117 รูป / ดู 174 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 35 รูป / ดู 19 ครั้ง )
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 15 ส.ค. 61
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ม.อุบลราชธานี
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 15 ส.ค. 61
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนส
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม | 14 ส.ค. 61
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 10 ส.ค. 61
ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากโรงเรียนพี่เลี้ยง โรงเรียนห้างฉัตรวิทยาทุกท่านที่ได้มาให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 10 ส.ค. 61
แอพพลิเคชั่น DLTV การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา | 09 ส.ค. 61
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา | 09 ส.ค. 61
สอบนักธรรมสนามหลวง 2561
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 31 ก.ค. 61
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยา | 26 ก.ค. 61
งานฉลองประโยค ๑-๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยา | 26 ก.ค. 61
การอบรมการใช้โปรแกรมสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้และการขายออนไลน์
โดย : พระเจษฎา ญาณเมธี
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
กิจกรรมชุมนุมอาชีพเพื่อการเรียนรู้ (Joomla 3.8-4.0)
โดย : นายสุบรรณ กัลยาเขี่ยน
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
กิจกรรมชุมนุมอาชีพเพื่อการเรียนรู้ ่(ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ปลูกพืชไร้ดิน ปลูกพืชอินทรีย์ งานคอมพิวเตอร์)
โดย : นายสุบรรณ กัลยาเขี่ยน
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
กิจกรรมชุมนุมงานอาคารสถานที่ (การสร้าง ติดตั้งและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ จัดสถานที่ งานทั่วไป)
โดย : นายจตุพล พรานบุญ
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
อบรมติวเตอร์พิเศษบาลีและนักธรรมเพื่อมุ่งสู่ B-net
โดย : พระมหาระพิน ถิรจิตฺโต (กลึงกลิ่น) ปธ.๔
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
ผลงานนักเรียนในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560
โดย :
ร.ร.เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)    จ.เชียงใหม่
การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 10 | กลุ่ม 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
โดย :
ร.ร.เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)    จ.เชียงใหม่
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี2560 กลุ่มดอยสุเทพ
โดย : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี2560 กลุ่มดอยสุเทพ
ร.ร.เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)    จ.เชียงใหม่
รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันโครงงาน ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย
โดย : สามเณรวรพจน์ เกษุชาติ
ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    จ.อุบลราชธานี
รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันโครงงาน ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย
โดย : สามเณรอธิวัฒน์ บุระพร
ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    จ.อุบลราชธานี
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา