หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
45
16
221
24


โรงเรียนวัดศรีสะอาด
จังหวัดอุดรธานี กลุ่ม 8
โรงเรียนสารคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนวัดสระแก้วพิทยาคม
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนอภัยอริยศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
จังหวัดลำปาง กลุ่ม 6
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 3,720,522 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,224,318 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 974,913 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 600,597 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 572,832 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 481,384 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 458,843 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 323,792 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 241,938 ครั้ง
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
เข้าชม 218,583 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณฯ
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 1 ครั้ง )
ถวายสักการะสามีจิกรรม เจ้าอาวาสวัดสุทัศนาราม
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
( จำนวน 19 รูป / ดู 0 ครั้ง )
ถวายสักการะสามีจิกรรม เจ้าอาวาสวัดหาดสวนยา
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
( จำนวน 38 รูป / ดู 0 ครั้ง )
ถวายสักการะสามีจิกรรม เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
( จำนวน 25 รูป / ดู 1 ครั้ง )
ถวายสักการะสามีจิกรรม เจ้าอาวาสวัดแกะลอย
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
( จำนวน 16 รูป / ดู 0 ครั้ง )
ถวายสักการะสามีจิกรรม เจ้าอาวาสวัดใต้เทิง
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
( จำนวน 12 รูป / ดู 1 ครั้ง )
28 กรกฎาคม
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 25 ก.ค. 60
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชสมภพ วันศุกร์ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 25 ก.ค. 60
#สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม | 24 ก.ค. 60
ประกาศ หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
โรงเรียนอภัยอริยศึกษา | 24 ก.ค. 60
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 21 ก.ค. 60
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (แก้ไข)
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช | 19 ก.ค. 60
กำหนดการสอบกลางภาค 1/2560
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 18 ก.ค. 60
กิจกรรมสามีจิกรรมเทศกาลเข้าพรรษา 2560
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 18 ก.ค. 60
แบบส่งคะแนนเก็บนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 17 ก.ค. 60
งานแข่งขันเรือยาวประเพณี พิจิตร
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 17 ก.ค. 60
อบรมพัฒนายกระดับพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มฯ๔,๕,๖
โดย : นายเอกชัย มิ่งมุ้ง
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
ประชุมสัมมนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มลำปาง โรงแรมรีเจนลอร์ด ลำปาง ปี 2560
โดย : นายวุฒิกร ไชยวรรณ์
ร.ร.วัดบ้านหม้อศึกษา    จ.ลำปาง
อบรมชุมนุมคอมเพื่อพัฒนาผู้เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี 2559
โดย : นายวุฒิกร ไชยวรรณ์
ร.ร.วัดบ้านหม้อศึกษา    จ.ลำปาง
อบรมการใช้สื่อ EDLTV สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี 2559
โดย : นายวุฒิกร ไชยวรรณ์
ร.ร.วัดบ้านหม้อศึกษา    จ.ลำปาง
การอบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปาง ปี 2559
โดย : นายวันเฉลิม จันทร์ดี
ร.ร.วัดบ้านหม้อศึกษา    จ.ลำปาง
รางวัลระดับ เหรียญทอง อันดับที่ 5 ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 2
โดย :
ร.ร.วัดไชยมงคลวิทยาคม    จ.อุบลราชธานี
รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันไขนิวตัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ปี 2559
โดย : โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
ร.ร.วัดบ้านหม้อศึกษา    จ.ลำปาง
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม 6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
โดย : โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
ร.ร.วัดบ้านหม้อศึกษา    จ.ลำปาง
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม 6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาด ณ จ.เชียงราย ปี 2559
โดย : โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
ร.ร.วัดบ้านหม้อศึกษา    จ.ลำปาง
ชนะเลิศ ที่ 1 การแข่งขันจรวจขวดน้ำ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ปี 2558
โดย : โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
ร.ร.วัดบ้านหม้อศึกษา    จ.ลำปาง
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา