หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
44
15
216
24


โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจ้ง
จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่ม 12
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา
จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่ม 10
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่ม 10
โรงเรียนโรงเรียนวัดบูรพา
จังหวัดอุดรธานี กลุ่ม 8
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนพระปริยัติธรรมอัมพวันวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
จังหวัดลำพูน กลุ่ม 5
โรงเรียนเวียงแหงปริยัติศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนวัดโคเขตตาราม
จังหวัดอุดรธานี กลุ่ม 8
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 435,849 ครั้ง
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 334,408 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 268,892 ครั้ง
โรงเรียนหอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย
เข้าชม 252,626 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 155,983 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 141,134 ครั้ง
โรงเรียนชัยมงคลวิทยา
เข้าชม 137,157 ครั้ง
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
เข้าชม 132,931 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
เข้าชม 130,274 ครั้ง
โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม
เข้าชม 98,547 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2557
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดธรรมิการามวรวิหาร
( จำนวน 20 รูป / ดู 5 ครั้ง )
สอนเรื่องเครื่องมืองานช่างภายในวัด
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา
( จำนวน 9 รูป / ดู 8 ครั้ง )
กิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
( จำนวน 6 รูป / ดู 6 ครั้ง )
อบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 2 ครั้ง )
ขอแสดงความยินดีครู-นักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
( จำนวน 37 รูป / ดู 5 ครั้ง )
ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาตร์ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
( จำนวน 16 รูป / ดู 3 ครั้ง )
ค่ายไอซีที อบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมคอมพิวเตอร์ วัดภูเก็ต ตำบลวรนคร19-22สิงหาคม2557
โรงเรียนวัดปรางค์ | 22 ส.ค. 57
จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ประจำวัด
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา | 22 ส.ค. 57
ขอกราบขอบพระคุณ หลวงพ่อพระครูพิจิตรสิทธิคุณ รจอ หนองกุงศรี ให้ความอุปภัมถ์ผ้าไตร แก่วัดอร่ามมงคล
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา | 21 ส.ค. 57
วันที่ 20 สิงหาคม 2557 คุณสินี ศิริชาติไชย ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต | 20 ส.ค. 57
คณะครูอบรมและดูงานโครงงานวิทยาศาสตร์ จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 20 ส.ค. 57
ทัศนศึกษาสัปดาห์วิยาศาสตร์ จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 20 ส.ค. 57
โครงการทำบุญเยี่ยมวัดอร่ามมงคล ท่านนายอำเภอยางตลาด
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา | 19 ส.ค. 57
สังกะสีรวมราคา 42,600 บาท สนใจร่วมทำบุญ แผ่นละ 300 บาท
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา | 19 ส.ค. 57
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 พระอธิการสงบ สิริจนฺโท ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิดแก่สามเณร
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต | 19 ส.ค. 57
ประกาศ ให้นักเรียนนักธรรมชั้น ตรี โท เอก ทุกรูป กรอกใบสมัครสอบนักธรรม
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา | 18 ส.ค. 57
เทศน์ทำนองและแหล่สอนนาค
โดย : พระโกเมศ สุทฺธิปญฺโญ (เทียมสอน)
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โดย : พระมหาสุบรรณ อหึสโก (กัลยาเขี่ยน) ปธ.๓
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โดย : พระมหาสุบรรณ อหึสโก (กัลยาเขี่ยน) ปธ.๓
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
โครงการห้องสมุด
โดย : พระมหาสุบรรณ อหึสโก (กัลยาเขี่ยน) ปธ.๓
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
ประดิษฐ์ควายฮิฟจากวัสดุธรรมชาติ
โดย : พระมหาจรัญ ฐิตวํโส (รักคล้ำ) ปธ.๓
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
ตระกร้าสาน
โดย : สามเณรยุทธนา แก้วจันทร์
ร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา    จ.บุรีรัมย์
แกะสลักลวดลายในร้องเท้า
โดย : สามเณรสุริยา คะเลรัมย์
ร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา    จ.บุรีรัมย์
แกะสลักลวดลายในร้องเท้า
โดย : สามเณรสุริยา คะเลรัมย์
ร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา    จ.บุรีรัมย์
วาดภาพลายเส้น 2555
โดย : สามเณรอนันตื ผานาค
ร.ร.วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย    จ.ชัยภูมิ
กิจกรรมการประกวดโครงงาน ระดับ ม . ต้น ณ. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 31 ต.ค 56 ได้รับรางวัลเหรียญทอง กลุ่มโรงเรียนดอยสามหมื่น สพม. 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน )
โดย : นายทุน นายคำ ส.ณ สุพรรณ คำแสง ส.ณ สิรวิญช์ อินต๊ะวงค์ ม.3
ร.ร.พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา    จ.เชียงใหม่
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
น่าจะมีการประกวดเว็บไซด์สวยงามน่ะครับ 4950 0 เพชร 18 มิ.ย. 2555,03:51
วัดคืออะรัย 3960 0 ผู้กองหน้าฮ้าน 13 ต.ค. 2554,10:02
Test 1666 1 อ.Jack 22 ก.ย. 2554,11:25
ศิษย์เก่าวัดเดิม 1631 0 อาจารย์มั่ง 06 ก.ค. 2554,00:49
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา