หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
44
15
216
24


โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดนาสาร(ห้องเรียนวัดโฉลกศิลาราม)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่ม 2
โรงเรียนวัดศรีจันทร์วิทยา
จังหวัดเลย กลุ่ม 7
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจ้ง
จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่ม 12
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา
จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่ม 10
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่ม 10
โรงเรียนโรงเรียนวัดบูรพา
จังหวัดอุดรธานี กลุ่ม 8
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนพระปริยัติธรรมอัมพวันวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
จังหวัดลำพูน กลุ่ม 5
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 456,587 ครั้ง
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 356,038 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 279,089 ครั้ง
โรงเรียนหอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย
เข้าชม 252,626 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 162,787 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 145,089 ครั้ง
โรงเรียนชัยมงคลวิทยา
เข้าชม 142,530 ครั้ง
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
เข้าชม 140,540 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
เข้าชม 137,825 ครั้ง
โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม
เข้าชม 101,189 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
ร่วมงานฌาปนกิจศพ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
( จำนวน 29 รูป / ดู 0 ครั้ง )
ถวายสักการะพระเถระ ปี2557
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 9 ครั้ง )
การแข่งขันวาดด้วยคอมพิวเตอร์ งานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 57
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / ดู 24 ครั้ง )
ทัศนศึกษางานมหกรรมวิทายาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / ดู 31 ครั้ง )
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติ
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / ดู 23 ครั้ง )
บวช-ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2557
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / ดู 15 ครั้ง )
กำหนดการอบรม/สอบนักธรรมชั้นโทและเอก โรงเรียนเชตุพนศึกษา ฯ
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 19 ก.ย. 57
กำหนดการอบรม/สอบนักธรรมชั้นตรี โรงเรียนเชตุพนศึกษา ฯ
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 19 ก.ย. 57
ความคืบหน้าการก่อสร้างซุ้มประตูวัดอร่ามมงคล
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา | 19 ก.ย. 57
บัญชีผู้เข้าอบรม
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 17 ก.ย. 57
ตารางอบรมนักธรรมตรี 57
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 17 ก.ย. 57
ตารางอบรมและรายชื่อผู้เข้าอบรมนักธรรมชั้นตรี 2557
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 17 ก.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 17 ก.ย. 57
ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ตั้งแต่ 23 ก.ย. 57
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 17 ก.ย. 57
สอบนักธรรมชั้นตรี
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา | 17 ก.ย. 57
กำหนดสอบปลายภาค 1/2557
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา | 17 ก.ย. 57
เทศน์ทำนองและแหล่สอนนาค
โดย : พระโกเมศ สุทฺธิปญฺโญ (เทียมสอน)
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โดย : พระมหาสุบรรณ อหึสโก (กัลยาเขี่ยน) ปธ.๓
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โดย : พระมหาสุบรรณ อหึสโก (กัลยาเขี่ยน) ปธ.๓
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
โครงการห้องสมุด
โดย : พระมหาสุบรรณ อหึสโก (กัลยาเขี่ยน) ปธ.๓
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
ประดิษฐ์ควายฮิฟจากวัสดุธรรมชาติ
โดย : พระมหาจรัญ ฐิตวํโส (รักคล้ำ) ปธ.๓
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
ช่วยกันก่อผนังปูนกันดินหน้าห้องน้ำโรงเรียน
โดย : คณะนักเรียน
ร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดนาสาร(ห้องเรียนวัดโฉลกศิลาราม)    จ.สุราษฎร์ธานี
ตระกร้าสาน
โดย : สามเณรยุทธนา แก้วจันทร์
ร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา    จ.บุรีรัมย์
แกะสลักลวดลายในร้องเท้า
โดย : สามเณรสุริยา คะเลรัมย์
ร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา    จ.บุรีรัมย์
แกะสลักลวดลายในร้องเท้า
โดย : สามเณรสุริยา คะเลรัมย์
ร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา    จ.บุรีรัมย์
วาดภาพลายเส้น 2555
โดย : สามเณรอนันตื ผานาค
ร.ร.วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย    จ.ชัยภูมิ
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
น่าจะมีการประกวดเว็บไซด์สวยงามน่ะครับ 5064 0 เพชร 18 มิ.ย. 2555,03:51
วัดคืออะรัย 3984 0 ผู้กองหน้าฮ้าน 13 ต.ค. 2554,10:02
Test 1694 1 อ.Jack 22 ก.ย. 2554,11:25
ศิษย์เก่าวัดเดิม 1653 0 อาจารย์มั่ง 06 ก.ค. 2554,00:49
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา