หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
45
15
219
24


โรงเรียนสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา
จังหวัดชัยภูมิ กลุ่ม 11
โรงเรียนคุณารักษ์วิทยา
จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่ม 9
โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 4
โรงเรียนสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัย
จังหวัดอุดรธานี กลุ่ม 14
โรงเรียนมหาปัญญา
จังหวัดสงขลา กลุ่ม 14
โรงเรียนปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่ม 10
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1
โรงเรียนบ่อชะเนงวิทยา
จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่ม 9
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 630,567 ครั้ง
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 535,807 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 355,340 ครั้ง
โรงเรียนหอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย
เข้าชม 252,626 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 233,816 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 215,682 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
เข้าชม 212,719 ครั้ง
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
เข้าชม 211,589 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 193,580 ครั้ง
โรงเรียนชัยมงคลวิทยา
เข้าชม 159,251 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 58
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / ดู 47 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / ดู 47 ครั้ง )
สอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
( จำนวน 38 รูป / ดู 16 ครั้ง )
27 กรกฎาคม 2558 คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญทอดผ้าป่า สร้างตึกสงฆ์อาพาธ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
( จำนวน 4 รูป / ดู 9 ครั้ง )
คณะครูฯ ร่วมกิจกรรมงานพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ ๒๘ มิย.
โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์
( จำนวน 7 รูป / ดู 18 ครั้ง )
กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน
โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์
( จำนวน 8 รูป / ดู 31 ครั้ง )
ขอเชิญร่วมงานวันแม่‬ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม | 27 ก.ค. 58
อบรมพัฒนาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 2
โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา | 26 ก.ค. 58
สอบกลางภาคเรียน จันทร์ที่ ๒๐ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ | 24 ก.ค. 58
ทำบุญผ้าป่า โรงทานโรงเรียนปริยัติธรรม โพธิธรรมวิทยา วัดบ้านแก
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา | 24 ก.ค. 58
หยุดเรียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 25 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2558
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา | 24 ก.ค. 58
โครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา | 23 ก.ค. 58
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนโรงเรียนวัดบูรพา | 23 ก.ค. 58
แบบประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน ปพ.5 และ 6 ฉบับปรับปรุง 1/58
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 21 ก.ค. 58
ขอเชิญคณะครู นักเรียน และผู้สนใจร่วมสะสมทรัพย์
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 21 ก.ค. 58
ประกาศ โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา เรื่องการเลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา | 21 ก.ค. 58
อบรม "การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา"
โดย : นายอิศรเชษฐ์ ไทยเจริญ
ร.ร.ศรีนภเขตวิทยา    จ.นครสวรรค์
รับรางวัล "ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ ดีเด่น" (คุรุคุณธรรม ระดับเข็มทอง)
โดย : นายอิศรเชษฐ์ ไทยเจริญ
ร.ร.ศรีนภเขตวิทยา    จ.นครสวรรค์
เข้ารับการคัดเลือกเป็น "ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรมฯ ดีเด่น ประจำปี 2555"
โดย : นายอิศรเชษฐ์ ไทยเจริญ
ร.ร.ศรีนภเขตวิทยา    จ.นครสวรรค์
อบรม "โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพฯ (หลักสูตร 5 วัน)"
โดย : นายอิศรเชษฐ์ ไทยเจริญ
ร.ร.ศรีนภเขตวิทยา    จ.นครสวรรค์
อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training : หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-204
โดย : นายอิศรเชษฐ์ ไทยเจริญ
ร.ร.ศรีนภเขตวิทยา    จ.นครสวรรค์
โครงงานประดิษฐ์ดอกไม้สด
โดย : สามเณรปิยะเชษ ภักดีเหลา
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น
โดย : สามเณรสุทัศน์ สายมณี
ร.ร.พุทธธรรมวิทยา    จ.ชัยภูมิ
หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น
โดย : สามเณรแสนคำ ภูมิคอนสาร
ร.ร.พุทธธรรมวิทยา    จ.ชัยภูมิ
หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น
โดย : สามเณรนครินทร์ ภูเวีงแก้ว
ร.ร.พุทธธรรมวิทยา    จ.ชัยภูมิ
แต่งกลอนสด
โดย : สามเณรรัฐพล ฝาชัยภูมิ
ร.ร.พุทธธรรมวิทยา    จ.ชัยภูมิ
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
อยากสนุกก็เข้ามาสิ 822 0 thankfou 16 ธ.ค. 2557,12:03
เคล็ดลับนี่ล่ะโดนเลย 377 3 beboyby 12 พ.ย. 2557,14:37
เคล็ดลับนี่ล่ะโดนเลย 232 0 beboyby 12 พ.ย. 2557,14:37
รับสมัครผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านธรรมะมาขายสินค้าเกี่ยวกับพระสงฆ์ 386 0 จุก 14 ต.ค. 2557,15:38
ลองสิ 286 1 Meechainumseang 09 ต.ค. 2557,10:25
น่าจะมีการประกวดเว็บไซด์สวยงามน่ะครับ 5538 2 เพชร 18 มิ.ย. 2555,03:51
วัดคืออะรัย 4326 1 ผู้กองหน้าฮ้าน 13 ต.ค. 2554,10:02
Test 2032 2 อ.Jack 22 ก.ย. 2554,11:25
ศิษย์เก่าวัดเดิม 1997 0 อาจารย์มั่ง 06 ก.ค. 2554,00:49
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา