หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
44
15
215
24


โรงเรียนรังษีวิทยากร
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งเหียง
จังหวัดชลบุรี กลุ่ม 12
โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม
จังหวัดชัยภูมิ กลุ่ม 11
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกสมานคุณ
จังหวัดสงขลา กลุ่ม 14
โรงเรียนกิตติยารามวิทยา
จังหวัดอ่างทอง กลุ่ม 3
โรงเรียนกิตติญาณวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา
จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่ม 11
โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา
จังหวัดชัยภูมิ กลุ่ม 11
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
จังหวัดหนองคาย กลุ่ม 8
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 388,216 ครั้ง
โรงเรียนหอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย
เข้าชม 252,626 ครั้ง
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 241,909 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 236,185 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 133,074 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 121,159 ครั้ง
โรงเรียนชัยมงคลวิทยา
เข้าชม 114,874 ครั้ง
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
เข้าชม 107,165 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
เข้าชม 103,288 ครั้ง
โรงเรียนวัดปรางค์
เข้าชม 83,976 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
( จำนวน 34 รูป / ดู 20 ครั้ง )
วันไหว้ครู
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
( จำนวน 22 รูป / ดู 9 ครั้ง )
พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๗
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / ดู 31 ครั้ง )
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ ๒๘
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / ดู 21 ครั้ง )
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี2557
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งเหียง
( จำนวน 13 รูป / ดู 8 ครั้ง )
2 - 6 มีนาคม 2557 งานบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ภาคฤดูร้อน
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
( จำนวน 37 รูป / ดู 37 ครั้ง )
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 1.2557
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช | 16 เม.ย. 57
กำหนดการธุดงค์สามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๕๗
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 11 เม.ย. 57
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 10 เม.ย. 57
วช.แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงาน ๑/๕๗
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 08 เม.ย. 57
วช.แบบฟอร์มการประเมินตนเอง SAR
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 08 เม.ย. 57
วช.แจ้งปรับปรุงบฟ.๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 08 เม.ย. 57
คนเรามักพูดกันด้วยสมอง มากกว่าหัวใจ
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต | 07 เม.ย. 57
บวชภาคฤดูร้อน 2557
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 02 เม.ย. 57
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รายละเอียดคลิก)
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา | 29 มี.ค. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนปทุมพิทยากร | 26 มี.ค. 57
แม่บ้านโรงเรียน ปี 2543-ปัจจุบัน
โดย : นางจำลอง ยี่คิ้ว
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
เจ้าหน้าที่ธุรการและพัสดุ ปี2553-ปัจจุบัน
โดย : นางสาวอรชพร บันทึก
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ e-book
โดย : พระสมุห์สมนึก ฐิตสาสโน (แสงอรุณ)
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
พ.ศ.2556 ได้รับคัดเลือกให้เป็น ครูดีเด่นระดับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 5
โดย : นายวุฒินันท์ กันทะถ้ำ
ร.ร.วัดบ้านโฮ่งหลวง    จ.ลำพูน
พ.ศ.2552 ได้รับแต่งตั่งเป็น " วิทยากร ICT ชุมชน " กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดย : นายวุฒินันท์ กันทะถ้ำ
ร.ร.วัดบ้านโฮ่งหลวง    จ.ลำพูน
กิจกรรมการประกวดโครงงาน ระดับ ม . ต้น ณ. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 31 ต.ค 56 ได้รับรางวัลเหรียญทอง กลุ่มโรงเรียนดอยสามหมื่น สพม. 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน )
โดย : นายทุน นายคำ ส.ณ สุพรรณ คำแสง ส.ณ สิรวิญช์ อินต๊ะวงค์ ม.3
ร.ร.พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา    จ.เชียงใหม่
การแข่งขันโครงงานสุขศึกษา ระดับ ม.ต้น รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา2556 18-20 ธ.ค 56
โดย : ส.ณ สุพรรณคำแสง ม.2
ร.ร.พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา    จ.เชียงใหม่
การแข่งขันโครงงานสุขศึกษา ระดับ ม.ต้น รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา2556 18-20 ธ.ค 56
โดย : ส.ณ สุพรรณคำแสง ม.2
ร.ร.พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา    จ.เชียงใหม่
การแข่งขันโครงงานสุขศึกษา ระดับ ม.ต้น รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา2556 18-20 ธ.ค 56
โดย : ส.ณ นายทุน นายคำ
ร.ร.พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา    จ.เชียงใหม่
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.ต้น รางวัลที่ 3 งานวิชาการปริยัติธรรมกลุ่ม 5 วัดศรีโสดา 26 ธ.ค 56
โดย : ส.ณ ตานหลู่ ทอนเล็ก
ร.ร.พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา    จ.เชียงใหม่
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
น่าจะมีการประกวดเว็บไซด์สวยงามน่ะครับ 4658 0 เพชร 18 มิ.ย. 2555,03:51
วัดคืออะรัย 3832 0 ผู้กองหน้าฮ้าน 13 ต.ค. 2554,10:02
Test 1535 1 อ.Jack 22 ก.ย. 2554,11:25
ศิษย์เก่าวัดเดิม 1505 0 อาจารย์มั่ง 06 ก.ค. 2554,00:49
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา