หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
45
16
221
24


โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง
จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่ม 3
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม 11
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่ม 2
โรงเรียนสารคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่ม 10
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนอภัยอริยศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
จังหวัดลำปาง กลุ่ม 6
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 4,052,938 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,507,839 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 1,274,222 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 668,922 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 652,627 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 585,608 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 479,599 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 375,321 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 284,863 ครั้ง
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
เข้าชม 225,904 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 20 รูป / ดู 3 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 75 รูป / ดู 8 ครั้ง )
กิจกรรมอบรมติว O-NET ปีการศึกษา 2560 (พิธีปิด)
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
( จำนวน 25 รูป / ดู 3 ครั้ง )
กิจกรรมอบรมติว O-NET ปีการศึกษา 2560 (วันแรก)
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
( จำนวน 30 รูป / ดู 5 ครั้ง )
บิณฑบาต ณ วัดจินดาราม บ้านผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 8 ครั้ง )
มหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่21 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 6 ครั้ง )
เดินธุดงค์จากวัดสะเดา สู่วัดพลับพลา อำเภอพลับพลาชัย
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา | 17 ม.ค. 61
เณรน้อยเดินธุงดงค์ผ่านเส้นทางที่มีลูกรัง เพื่อฝึกความอดทน
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา | 17 ม.ค. 61
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เดินธุดงค์สู่สวนพ่อเอี่ยมพุทธเกษตร
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา | 17 ม.ค. 61
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทางที่เดินคนเดียว)
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา | 17 ม.ค. 61
สาธิตวิธีกางเต็นท์ เก็บเต็นท์ปฏิบัติธรรม
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา | 17 ม.ค. 61
ตารางสอบ GAT PAT ปี 61
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 17 ม.ค. 61
เตรียมความพร้อมสอบระดับชาติ O-NET
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 16 ม.ค. 61
กำหนดการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 16 ม.ค. 61
กำหนดการสอบ O-NET ม.3 ประจำปี 2560
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 16 ม.ค. 61
กำหนดการสอบ B-NET ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 16 ม.ค. 61
แนวข้อสอบ ม.6 การบัญชี
โดย : พระอดิศักดิ์ สิริธมฺโม
ร.ร.ปริยัติคุณรสวิทยา    จ.สุรินทร์
แนวข้อสอบ ม.6 คอมพิวเตอร์
โดย : พระอดิศักดิ์ สิริธมฺโม
ร.ร.ปริยัติคุณรสวิทยา    จ.สุรินทร์
แนวข้อสอบ ม.5 ผลิตภัณฑ์ EM
โดย : พระอดิศักดิ์ สิริธมฺโม
ร.ร.ปริยัติคุณรสวิทยา    จ.สุรินทร์
แนวข้อสอบ ม.5 งานช่างฯ
โดย : พระอดิศักดิ์ สิริธมฺโม
ร.ร.ปริยัติคุณรสวิทยา    จ.สุรินทร์
แนวข้อสอบ ม.4 เขียนแบบ
โดย : พระอดิศักดิ์ สิริธมฺโม
ร.ร.ปริยัติคุณรสวิทยา    จ.สุรินทร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันโครงงาน ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย
โดย : สามเณรวรพจน์ เกษุชาติ
ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    จ.อุบลราชธานี
รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันโครงงาน ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย
โดย : สามเณรอธิวัฒน์ บุระพร
ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    จ.อุบลราชธานี
รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันโครงงาน ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย
โดย : สามเณรกิตติทัศ ศรีแก้ว
ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    จ.อุบลราชธานี
รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันโครงงาน ประเภทประดิษฐ์ ระดับ ม.ปลาย
โดย : พระวัชรพล อังคธนานุวัตน์
ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    จ.อุบลราชธานี
รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันโครงงาน ประเภทประดิษฐ์ ระดับ ม.ปลาย
โดย : สามเณรนครินทร์ ถุระวัฒน์
ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    จ.อุบลราชธานี
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา