หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
45
16
221
24


โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่ม 11
โรงเรียนกิตติญาณวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
จังหวัดลำปาง กลุ่ม 6
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่ม 3
โรงเรียนนพคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนบ่อชะเนงวิทยา
จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่ม 9
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดบ้านบอนวิทยา
จังหวัดหนองคาย กลุ่ม 8
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 3,581,519 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 977,545 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 548,871 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 523,343 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 410,173 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 393,847 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 388,507 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 260,520 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 205,858 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
เข้าชม 181,740 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
๒๑/๐๑/๖๐ กิจกรรมทัศนศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 25 รูป / ดู 10 ครั้ง )
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม "ค่ายพุทธบุตร ปีที่ 9" โรงเรียนศรีศาสนวิทยา 17-20 มกราคม 2560
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
( จำนวน 17 รูป / ดู 4 ครั้ง )
๑๘/๐๑/๖๐ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู 30 ครั้ง )
กิจกรรมทำบุญผ้าป่าพัฒนาโรงเรียน และกิจกรรมวันปีใหม่ ประจำปี 2560
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
( จำนวน 78 รูป / ดู 69 ครั้ง )
๑๐-๐๑-๖๐ พระสงฆ์ สามเณรโรงเรียนวัดไผ่ดำ บิณฑบาตร อ.บ.ต.ท่างาม
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 13 รูป / ดู 23 ครั้ง )
๓๐/๑๒/๕๙ กิจกรรมปีใหม่
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 21 รูป / ดู 64 ครั้ง )
ภาพบรรยากาศการทัศนศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 23 ม.ค. 60
๑๘/๐๑/๖๐ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 19 ม.ค. 60
พระพุทธรูป "หลวงพ่อเพชร"จังหวัดต่างๆ
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 17 ม.ค. 60
งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2560
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 17 ม.ค. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ แต่พระภิกษุสามเณรนักเรียนโรงเรียนศรีศาสนวิทยา ที่เข้าค่ายป
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา | 16 ม.ค. 60
กิจกรรม เข้าค่ายปฏิบัติธรรม "ค่ายพุทธบุตร ปีที่ 9" ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2560 ณ สำนักสงฆ์วัดห
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา | 16 ม.ค. 60
พระสงฆ์ สามเณรโรงเรียนวัดไผ่ดำ รับบิณฑบาตอาหารแห้งจาก อ.บ.ต.ท่างาม
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 10 ม.ค. 60
วันที่ 28 มกราคม 2560 สอบ B-Net ณ วัดสระทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก | 09 ม.ค. 60
วันที่ 24 มกราคม 2560 อบรม B-NET ณ วัดประชานิยม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก | 09 ม.ค. 60
ภาพพิธีสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 04 ม.ค. 60
รางวัล "ครูในดวงใจ" สำนักงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 ปี 2560
โดย : นายสุรัตน์ จันทรา
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัล "ครูในดวงใจ" สำนักงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 ปี 2560
โดย : พระพูลสุข เขมจาโร
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัล "ครูในดวงใจ" สำนักงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 ปี 2560
โดย : พระวรกิจ วรสทฺโท
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัล "ครูในดวงใจ" สำนักงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 ปี 2560
โดย : พระวิเชียร นิสฺโสโก
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัล "ครูในดวงใจ" สำนักงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 ปี 2560
โดย : ดร.พระมหาดำรงค์ ธมฺมธโร
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับ ม.ปลาย กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่ม กลุ่มที่ 9 ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2559
โดย : สามเณรเดช ศรีไสว
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับ ม.ปลาย กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่ม กลุ่มที่ 9 ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2559
โดย : สามเณรฉัตรมงคล วงศ์งาม
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับ ม.ปลาย กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่ม กลุ่มที่ 9 ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2559
โดย : สามเณรชัชวาลย์ ดาดพุดซา
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาศิลปะ ระดับ ม.ปลาย กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่ม กลุ่มที่ 9 ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2559
โดย : สามเณรอดิศักดิ์ ภักดี
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่ม กลุ่มที่ 9 ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2559
โดย : สามเณรอภิวัฒน์ จรรยากร
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
อยากสนุกก็เข้ามาสิ 2126 0 thankfou 16 ธ.ค. 2557,12:03
เคล็ดลับนี่ล่ะโดนเลย 790 3 beboyby 12 พ.ย. 2557,14:37
เคล็ดลับนี่ล่ะโดนเลย 622 0 beboyby 12 พ.ย. 2557,14:37
รับสมัครผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านธรรมะมาขายสินค้าเกี่ยวกับพระสงฆ์ 816 0 จุก 14 ต.ค. 2557,15:38
ลองสิ 702 1 Meechainumseang 09 ต.ค. 2557,10:25
น่าจะมีการประกวดเว็บไซด์สวยงามน่ะครับ 6073 2 เพชร 18 มิ.ย. 2555,03:51
วัดคืออะรัย 4812 1 ผู้กองหน้าฮ้าน 13 ต.ค. 2554,10:02
Test 2577 2 อ.Jack 22 ก.ย. 2554,11:25
ศิษย์เก่าวัดเดิม 2502 0 อาจารย์มั่ง 06 ก.ค. 2554,00:49
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา