หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
44
15
218
24


โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1
โรงเรียนบ่อชะเนงวิทยา
จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่ม 9
โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์
จังหวัดหนองคาย กลุ่ม 8
โรงเรียนปริยัติ์วัดม่อนจำศีล
จังหวัดลำปาง กลุ่ม 6
โรงเรียนวัดถ้ำเสือ
จังหวัดตาก กลุ่ม 5
โรงเรียนมงคลวิทยา
จังหวัดระยอง กลุ่ม 12
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา
จังหวัดน่าน กลุ่ม 6
โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนรัตโนภาสวิมลศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม 11
โรงเรียนวัดศรีจันทร์วิทยา
จังหวัดเลย กลุ่ม 7
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 544,230 ครั้ง
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 468,758 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 323,301 ครั้ง
โรงเรียนหอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย
เข้าชม 252,626 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 188,566 ครั้ง
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
เข้าชม 187,381 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 182,135 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
เข้าชม 180,129 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 169,226 ครั้ง
โรงเรียนชัยมงคลวิทยา
เข้าชม 159,251 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
การงานอาชีพและศิลปะการห่อข้าวต้มมัดอีสาน
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 0 ครั้ง )
วันที่ 2-4 มีนาคม 2558 กิจกรรมฉลองบันไดนาคราช พระธาตุหลวงจอมแจ้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
( จำนวน 25 รูป / ดู 6 ครั้ง )
26-27 กุมภาพันธ์ 2558 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
( จำนวน 8 รูป / ดู 5 ครั้ง )
25 กุมภาพันธ์ 2558 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
( จำนวน 15 รูป / ดู 9 ครั้ง )
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / ดู 28 ครั้ง )
ร่วมงาน 23 ปี วิชาการโรงเรียนวัดแม่ริม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
( จำนวน 27 รูป / ดู 26 ครั้ง )
ขอเชิญร่วมทอดผ่าป่ามหาชาติสามัคคีเพื่อการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร วันที่ 21 มี.ค.58 วันรวม บวชชีพราหมณ
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา | 05 มี.ค. 58
เณรน้อยหัดเทศด้วยใบลาน
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา | 05 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบปลายภาค 2/2557 วันที่ 15 มีนาคม 2558 เป็นต้นไปนะครับ
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา | 03 มี.ค. 58
แจ้งภาระงานหลัก ครู
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 03 มี.ค. 58
ตารางสอบปลายภาค ม.1,2,4,5 ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 03 มี.ค. 58
แจ้ง ... ตารางคุมสอบปลายภาคเรียน ม.1,2,4,5 ภาคเรียน 2-57
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 03 มี.ค. 58
ประกาศ ผลสอบนักธรรมโท ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 03 มี.ค. 58
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม และกลุ่มศิลา ณธรรม ได้ทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหา
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต | 02 มี.ค. 58
วันที่ 2ุ6 กุมภาพันธ์ 2558 นางสดศรี สุทธการ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต | 02 มี.ค. 58
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 คุณศุภสินี ทันเที่ยง ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต | 02 มี.ค. 58
รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ปี 2558
โดย : พระวรกิจ วรสทฺโท
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระพระพุทธศาสนา ระดับ ม.ปลาย ปี 2558
โดย : พระพูลสุข เขมจาโร
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับ ม.ต้น ปี 2558
โดย : พระไชยยันต์ เทวธมฺโม
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2557
โดย : ดร.พระมหาดำรงค์ ธมฺมธโร
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระการงานอาชีพ ปี 2557
โดย : พระสมุห์สมใจ เตชธมฺโม
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
ข้าวต้มมัดสุกพร้อมทาน
โดย : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ร.ร.โรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
ข้าวต้มมัดอีสาน
โดย : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ร.ร.โรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับกลุ่มฯ ครั้งที่ ๗ ประเภทวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.ต้น
โดย : ส.ณ.บุญชนิด รินทะรักษ์ นร.ชั้น ม.๒
ร.ร.โรงเรียนวัดบูรพา    จ.อุดรธานี
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับกลุ่มฯ ประเภทตอบปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ ม.ต้น
โดย : ส.ณ.วัชระพงษ์ มีศรี นร.ชั้น ม.๓
ร.ร.โรงเรียนวัดบูรพา    จ.อุดรธานี
Normal for nice
โดย : พระครูประยงค์ ครูผู้สอน
ร.ร.โรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
อยากสนุกก็เข้ามาสิ 289 0 thankfou 16 ธ.ค. 2557,12:03
เคล็ดลับนี่ล่ะโดนเลย 246 3 beboyby 12 พ.ย. 2557,14:37
เคล็ดลับนี่ล่ะโดนเลย 98 0 beboyby 12 พ.ย. 2557,14:37
รับสมัครผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านธรรมะมาขายสินค้าเกี่ยวกับพระสงฆ์ 254 0 จุก 14 ต.ค. 2557,15:38
ลองสิ 157 1 Meechainumseang 09 ต.ค. 2557,10:25
น่าจะมีการประกวดเว็บไซด์สวยงามน่ะครับ 5373 2 เพชร 18 มิ.ย. 2555,03:51
วัดคืออะรัย 4187 1 ผู้กองหน้าฮ้าน 13 ต.ค. 2554,10:02
Test 1888 2 อ.Jack 22 ก.ย. 2554,11:25
ศิษย์เก่าวัดเดิม 1842 0 อาจารย์มั่ง 06 ก.ค. 2554,00:49
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา