หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
44
15
218
24


โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1
โรงเรียนบ่อชะเนงวิทยา
จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่ม 9
โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์
จังหวัดหนองคาย กลุ่ม 8
โรงเรียนปริยัติ์วัดม่อนจำศีล
จังหวัดลำปาง กลุ่ม 6
โรงเรียนวัดถ้ำเสือ
จังหวัดตาก กลุ่ม 5
โรงเรียนมงคลวิทยา
จังหวัดระยอง กลุ่ม 12
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา
จังหวัดน่าน กลุ่ม 6
โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนรัตโนภาสวิมลศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม 11
โรงเรียนวัดศรีจันทร์วิทยา
จังหวัดเลย กลุ่ม 7
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 553,120 ครั้ง
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 482,705 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 328,728 ครั้ง
โรงเรียนหอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย
เข้าชม 252,626 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 195,351 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 193,306 ครั้ง
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
เข้าชม 191,751 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
เข้าชม 184,553 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 172,295 ครั้ง
โรงเรียนชัยมงคลวิทยา
เข้าชม 159,251 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2557 18 มี.ค.58
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 10 ครั้ง )
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและปฏิบัติธรรมก่อนจบหลักสูตร2557
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งเหียง
( จำนวน 20 รูป / ดู 6 ครั้ง )
กิจกรรม ชุมชนสัมพันธ์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
( จำนวน 38 รูป / ดู 18 ครั้ง )
พิธีอุปสมบท อาจารย์เฉลียว สายตา รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
( จำนวน 12 รูป / ดู 12 ครั้ง )
โครงการก่อสร้างกุฎิห้องพัก
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
( จำนวน 26 รูป / ดู 21 ครั้ง )
๓ เมษายน วันสามเณรทั่วไทย
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 6 ครั้ง )
ห้องเรียนอัจฉริยะ สมาร์ทคราสรูม
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 24 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านกิจของสงฆ์ 2557
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 18 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2557 ชัน ม.3 และ ม.6
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 13 มี.ค. 58
แบบประเมินมาตรฐาน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 13 มี.ค. 58
ทัศนศึกษา จังหวัดนครปฐม เพชรบุรี อยุธยา ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 13 มี.ค. 58
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี 58
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 13 มี.ค. 58
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 2558
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 10 มี.ค. 58
ขอเชิญร่วมทอดผ่าป่ามหาชาติสามัคคีเพื่อการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร วันที่ 21 มี.ค.58 วันรวม บวชชีพราหมณ
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา | 05 มี.ค. 58
เณรน้อยหัดเทศด้วยใบลาน
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา | 05 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบปลายภาค 2/2557 วันที่ 15 มีนาคม 2558 เป็นต้นไปนะครับ
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา | 03 มี.ค. 58
รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ปี 2558
โดย : พระวรกิจ วรสทฺโท
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระพระพุทธศาสนา ระดับ ม.ปลาย ปี 2558
โดย : พระพูลสุข เขมจาโร
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับ ม.ต้น ปี 2558
โดย : พระไชยยันต์ เทวธมฺโม
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2557
โดย : ดร.พระมหาดำรงค์ ธมฺมธโร
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระการงานอาชีพ ปี 2557
โดย : พระสมุห์สมใจ เตชธมฺโม
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
ข้าวต้มมัดสุกพร้อมทาน
โดย : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ร.ร.โรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
ข้าวต้มมัดอีสาน
โดย : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ร.ร.โรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับกลุ่มฯ ครั้งที่ ๗ ประเภทวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.ต้น
โดย : ส.ณ.บุญชนิด รินทะรักษ์ นร.ชั้น ม.๒
ร.ร.โรงเรียนวัดบูรพา    จ.อุดรธานี
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับกลุ่มฯ ประเภทตอบปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ ม.ต้น
โดย : ส.ณ.วัชระพงษ์ มีศรี นร.ชั้น ม.๓
ร.ร.โรงเรียนวัดบูรพา    จ.อุดรธานี
Normal for nice
โดย : พระครูประยงค์ ครูผู้สอน
ร.ร.โรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา    จ.กาฬสินธุ์
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
อยากสนุกก็เข้ามาสิ 365 0 thankfou 16 ธ.ค. 2557,12:03
เคล็ดลับนี่ล่ะโดนเลย 263 3 beboyby 12 พ.ย. 2557,14:37
เคล็ดลับนี่ล่ะโดนเลย 117 0 beboyby 12 พ.ย. 2557,14:37
รับสมัครผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านธรรมะมาขายสินค้าเกี่ยวกับพระสงฆ์ 278 0 จุก 14 ต.ค. 2557,15:38
ลองสิ 175 1 Meechainumseang 09 ต.ค. 2557,10:25
น่าจะมีการประกวดเว็บไซด์สวยงามน่ะครับ 5395 2 เพชร 18 มิ.ย. 2555,03:51
วัดคืออะรัย 4210 1 ผู้กองหน้าฮ้าน 13 ต.ค. 2554,10:02
Test 1907 2 อ.Jack 22 ก.ย. 2554,11:25
ศิษย์เก่าวัดเดิม 1861 0 อาจารย์มั่ง 06 ก.ค. 2554,00:49
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา