หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
45
15
220
24


โรงเรียนบ่อชะเนงวิทยา
จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่ม 9
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดบ้านบอนวิทยา
จังหวัดหนองคาย กลุ่ม 8
โรงเรียนสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา
จังหวัดชัยภูมิ กลุ่ม 11
โรงเรียนคุณารักษ์วิทยา
จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่ม 9
โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 4
โรงเรียนสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัย
จังหวัดอุดรธานี กลุ่ม 14
โรงเรียนมหาปัญญา
จังหวัดสงขลา กลุ่ม 14
โรงเรียนปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่ม 10
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 648,642 ครั้ง
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 552,668 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 364,234 ครั้ง
โรงเรียนหอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย
เข้าชม 252,626 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 241,091 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 223,066 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
เข้าชม 220,248 ครั้ง
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
เข้าชม 213,189 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 199,684 ครั้ง
โรงเรียนชัยมงคลวิทยา
เข้าชม 159,251 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
วันนี้ แม่หลวงอำไพ บ้านหม้อ พร้อมคณะ ได้มาถวายเพลแก่นักเรียน ขอให้บุญนี้ส่งผลให้ท่าน มีความสุข รวยๆ
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 15 รูป / ดู 1 ครั้ง )
การประเมินภายใน 1 กันยายน 2558
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 17 รูป / ดู 7 ครั้ง )
การปลูกพืช ม.4
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
( จำนวน 6 รูป / ดู 6 ครั้ง )
กิจกรรมไห้วครูประจำปี2558
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดบ้านบอนวิทยา
( จำนวน 15 รูป / ดู 4 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดบ้านบอนวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 6 ครั้ง )
คุณสุมาลี มาดำ และคณะ ได้มาถวายเพล ราดหน้า ให้กับนักเรียน ขอคุณพระศรีรัตนไตรคุ้มครองให้ร่มเย็นเป็นสุ
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 15 รูป / ดู 8 ครั้ง )
วันนี้ แม่หลวงอำไพ บ้านหม้อ พร้อมคณะ ได้มาถวายเพลแก่นักเรียน ขอให้บุญนี้ส่งผลให้ท่าน มีความสุข รวยๆ
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 04 ก.ย. 58
หมู่บ้านรักษาศีล 5 นำทีมโดยกองงานพระอาจารย์เลขาตำบลยางตลาด
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา | 03 ก.ย. 58
กำหนดสอบนักธรรมชั้นโท - เอก
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก | 03 ก.ย. 58
ประกาศกำหนดสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก | 03 ก.ย. 58
กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก | 02 ก.ย. 58
สามเณรบ้านนอก
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม | 01 ก.ย. 58
สรภัญญะวันแม่ ปี 2558
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม | 01 ก.ย. 58
ขอเชิญร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร‬ นักธรรมและธรรมศึกษา สำนักศาสนศึกษาวัดผ่องพลอยยวิริยาราม สังกัดสำนัก
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม | 01 ก.ย. 58
คุณสุมาลี มาดำ และคณะ ได้มาถวายเพล ราดหน้า ให้กับนักเรียน ขอคุณพระศรีรัตนไตรคุ้มครองให้ร่มเย็นเป็นสุ
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 31 ส.ค. 58
ภาพประชุมทำสามีกิจกรรมของคณะสงฆ์อำเภอวังสามหมอ ก่อนเข้าพรรษา ๒๘ ก.ค.๕๘
โรงเรียนโรงเรียนวัดบูรพา | 29 ส.ค. 58
อบรม "การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา"
โดย : นายอิศรเชษฐ์ ไทยเจริญ
ร.ร.ศรีนภเขตวิทยา    จ.นครสวรรค์
รับรางวัล "ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ ดีเด่น" (คุรุคุณธรรม ระดับเข็มทอง)
โดย : นายอิศรเชษฐ์ ไทยเจริญ
ร.ร.ศรีนภเขตวิทยา    จ.นครสวรรค์
เข้ารับการคัดเลือกเป็น "ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรมฯ ดีเด่น ประจำปี 2555"
โดย : นายอิศรเชษฐ์ ไทยเจริญ
ร.ร.ศรีนภเขตวิทยา    จ.นครสวรรค์
อบรม "โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพฯ (หลักสูตร 5 วัน)"
โดย : นายอิศรเชษฐ์ ไทยเจริญ
ร.ร.ศรีนภเขตวิทยา    จ.นครสวรรค์
อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training : หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-204
โดย : นายอิศรเชษฐ์ ไทยเจริญ
ร.ร.ศรีนภเขตวิทยา    จ.นครสวรรค์
โครงงานประดิษฐ์ดอกไม้สด
โดย : สามเณรปิยะเชษ ภักดีเหลา
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น
โดย : สามเณรสุทัศน์ สายมณี
ร.ร.พุทธธรรมวิทยา    จ.ชัยภูมิ
หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น
โดย : สามเณรแสนคำ ภูมิคอนสาร
ร.ร.พุทธธรรมวิทยา    จ.ชัยภูมิ
หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น
โดย : สามเณรนครินทร์ ภูเวีงแก้ว
ร.ร.พุทธธรรมวิทยา    จ.ชัยภูมิ
แต่งกลอนสด
โดย : สามเณรรัฐพล ฝาชัยภูมิ
ร.ร.พุทธธรรมวิทยา    จ.ชัยภูมิ
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
อยากสนุกก็เข้ามาสิ 1000 0 thankfou 16 ธ.ค. 2557,12:03
เคล็ดลับนี่ล่ะโดนเลย 401 3 beboyby 12 พ.ย. 2557,14:37
เคล็ดลับนี่ล่ะโดนเลย 253 0 beboyby 12 พ.ย. 2557,14:37
รับสมัครผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านธรรมะมาขายสินค้าเกี่ยวกับพระสงฆ์ 407 0 จุก 14 ต.ค. 2557,15:38
ลองสิ 308 1 Meechainumseang 09 ต.ค. 2557,10:25
น่าจะมีการประกวดเว็บไซด์สวยงามน่ะครับ 5577 2 เพชร 18 มิ.ย. 2555,03:51
วัดคืออะรัย 4359 1 ผู้กองหน้าฮ้าน 13 ต.ค. 2554,10:02
Test 2066 2 อ.Jack 22 ก.ย. 2554,11:25
ศิษย์เก่าวัดเดิม 2041 0 อาจารย์มั่ง 06 ก.ค. 2554,00:49
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา