หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
45
16
221
24


โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 1
โรงเรียนปัจฉิมวันวิทยา
จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่ม 9
โรงเรียนเขื่อนผากวิทยา
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดอ่างแก้ว
จังหวัดระยอง กลุ่ม 12
โรงเรียนบ่อชะเนงวิทยา
จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่ม 9
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดบ้านบอนวิทยา
จังหวัดหนองคาย กลุ่ม 8
โรงเรียนสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา
จังหวัดชัยภูมิ กลุ่ม 11
โรงเรียนคุณารักษ์วิทยา
จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่ม 9
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 735,355 ครั้ง
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 624,658 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 401,253 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 281,000 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
เข้าชม 262,942 ครั้ง
โรงเรียนหอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย
เข้าชม 252,626 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 247,519 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 235,641 ครั้ง
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
เข้าชม 216,155 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 169,553 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดลำปาง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 20 รูป / ดู 15 ครั้ง )
องค์การเภสัชกรรมมอบผ้าห่มและยาเวชภัณฑ์
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
( จำนวน 4 รูป / ดู 13 ครั้ง )
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรรม ป่าช้า บ้านทุ่งละคร 19-21 ม. ค 59
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
( จำนวน 76 รูป / ดู 75 ครั้ง )
โครงการอบรมก่อนสอบบีเน็ต โซน 2 ณ โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
( จำนวน 12 รูป / ดู 15 ครั้ง )
งานวันครูปริยัติสามัญกลุ่มที่ 7
โรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู 14 ครั้ง )
ครูดี ศรีตากฟ้า ประจำปี 2558
โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา
( จำนวน 11 รูป / ดู 12 ครั้ง )
เรียนนักธรรมชั้นตรีและนักธรรมชั้นโท
โรงเรียนมหาปัญญา | 10 ก.พ. 59
ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดลำปาง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 09 ก.พ. 59
ดาวชาละวัน
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 09 ก.พ. 59
ผลงานของเณรน้อย #ทำบล๊อกอิฐแดง
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติโพธิธรรมวิทยา | 08 ก.พ. 59
เปิดรับสมัครแล้ว รับสมัครบวชเรียนต่อ ระดับม.1- 6 บวชฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 05 ก.พ. 59
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 05 ก.พ. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน | 02 ก.พ. 59
รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2559
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา | 29 ม.ค. 59
โรงเรียนบ่อชะเนงวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙
โรงเรียนบ่อชะเนงวิทยา | 28 ม.ค. 59
โครงการอบรมก่อนสอบบีเน็ต โซน 2 ณ โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา | 28 ม.ค. 59
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น กลุ่ม 9 "งานวันครู 16 มกราคม2559
โดย : นางวิไล ส่งสุข
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ม.ปลาย กลุ่ม 9 "งานวันครู 16 มกราคม2559
โดย : พระวรกิจ วรสทฺโท
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย กลุ่ม 9 "งานวันครู 16 มกราคม2559
โดย : พระสมุห์สมใจ เตชธมฺโม
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ม.ปลาย กลุ่ม 9 "งานวันครู 16 มกราคม2559
โดย : พระวิเชียร นิสฺโสโก
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย กลุ่ม 9 "งานวันครู 16 มกราคม2559
โดย : นางสาวทิพวรรณ พันธ์คำ
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี

โดย : ส.ณ จิ่งทุน ลุงแก้ว เหรียญ เงิน การแข่งขันทักษะวิชาการ ปริยัติธรรมกลุ่มที่ 5 ครั้งที่ 8 ณ. วัดสวน
ร.ร.พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา    จ.เชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุท้องถิ่น งานทักษะวิชาการกลุ่ม 9 ระดับ ม.ต้น
โดย : สามเณรจักรกฤษ ทีรวม
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุท้องถิ่น งานทักษะวิชาการกลุ่ม 9 ระดับ ม.ต้น
โดย : สามเณรบุญเติม พิมา
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุท้องถิ่น งานทักษะวิชาการกลุ่ม 9 ระดับ ม.ต้น
โดย : สามเณรปิยณัฐ มาศหนู
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นงานทักษะวิชาการกลุ่ม 9 ระดับ ม.ต้น
โดย : สามเณรณัฐพงษ์ ไชยโคตร
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
อยากสนุกก็เข้ามาสิ 1614 0 thankfou 16 ธ.ค. 2557,12:03
เคล็ดลับนี่ล่ะโดนเลย 522 3 beboyby 12 พ.ย. 2557,14:37
เคล็ดลับนี่ล่ะโดนเลย 372 0 beboyby 12 พ.ย. 2557,14:37
รับสมัครผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านธรรมะมาขายสินค้าเกี่ยวกับพระสงฆ์ 523 0 จุก 14 ต.ค. 2557,15:38
ลองสิ 438 1 Meechainumseang 09 ต.ค. 2557,10:25
น่าจะมีการประกวดเว็บไซด์สวยงามน่ะครับ 5774 2 เพชร 18 มิ.ย. 2555,03:51
วัดคืออะรัย 4501 1 ผู้กองหน้าฮ้าน 13 ต.ค. 2554,10:02
Test 2256 2 อ.Jack 22 ก.ย. 2554,11:25
ศิษย์เก่าวัดเดิม 2212 0 อาจารย์มั่ง 06 ก.ค. 2554,00:49
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา