หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
45
15
220
24


โรงเรียนบ่อชะเนงวิทยา
จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่ม 9
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดบ้านบอนวิทยา
จังหวัดหนองคาย กลุ่ม 8
โรงเรียนสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา
จังหวัดชัยภูมิ กลุ่ม 11
โรงเรียนคุณารักษ์วิทยา
จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่ม 9
โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 4
โรงเรียนสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัย
จังหวัดอุดรธานี กลุ่ม 14
โรงเรียนมหาปัญญา
จังหวัดสงขลา กลุ่ม 14
โรงเรียนปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่ม 10
โรงเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 647,762 ครั้ง
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 552,214 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 363,631 ครั้ง
โรงเรียนหอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย
เข้าชม 252,626 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 240,814 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 222,703 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
เข้าชม 219,760 ครั้ง
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
เข้าชม 213,095 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 199,362 ครั้ง
โรงเรียนชัยมงคลวิทยา
เข้าชม 159,251 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
การปลูกพืช ม.4
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
( จำนวน 6 รูป / ดู 2 ครั้ง )
กิจกรรมไห้วครูประจำปี2558
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดบ้านบอนวิทยา
( จำนวน 15 รูป / ดู 0 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดบ้านบอนวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 2 ครั้ง )
คุณสุมาลี มาดำ และคณะ ได้มาถวายเพล ราดหน้า ให้กับนักเรียน ขอคุณพระศรีรัตนไตรคุ้มครองให้ร่มเย็นเป็นสุ
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 15 รูป / ดู 5 ครั้ง )
การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของอำเภอวังสามหมอ
โรงเรียนโรงเรียนวัดบูรพา
( จำนวน 16 รูป / ดู 7 ครั้ง )
งานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑๑ มิ.ย.๕๘)
โรงเรียนโรงเรียนวัดบูรพา
( จำนวน 25 รูป / ดู 4 ครั้ง )
กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ ๑
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก | 02 ก.ย. 58
สามเณรบ้านนอก
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม | 01 ก.ย. 58
สรภัญญะวันแม่ ปี 2558
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม | 01 ก.ย. 58
ขอเชิญร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร‬ นักธรรมและธรรมศึกษา สำนักศาสนศึกษาวัดผ่องพลอยยวิริยาราม สังกัดสำนัก
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม | 01 ก.ย. 58
คุณสุมาลี มาดำ และคณะ ได้มาถวายเพล ราดหน้า ให้กับนักเรียน ขอคุณพระศรีรัตนไตรคุ้มครองให้ร่มเย็นเป็นสุ
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 31 ส.ค. 58
ภาพประชุมทำสามีกิจกรรมของคณะสงฆ์อำเภอวังสามหมอ ก่อนเข้าพรรษา ๒๘ ก.ค.๕๘
โรงเรียนโรงเรียนวัดบูรพา | 29 ส.ค. 58
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของสามเณร
โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม | 29 ส.ค. 58
เตรียมรับการประเมิลภายใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดบ้านบอนวิทยา | 29 ส.ค. 58
กำหนดวันสอบปลายภาค ภาคเรียนที่1/2558
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน | 28 ส.ค. 58
สำรวจศิษย์เก่า โรงเรียนบ่อชะเนงวิทยา
โรงเรียนบ่อชะเนงวิทยา | 27 ส.ค. 58
อบรม "การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา"
โดย : นายอิศรเชษฐ์ ไทยเจริญ
ร.ร.ศรีนภเขตวิทยา    จ.นครสวรรค์
รับรางวัล "ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ ดีเด่น" (คุรุคุณธรรม ระดับเข็มทอง)
โดย : นายอิศรเชษฐ์ ไทยเจริญ
ร.ร.ศรีนภเขตวิทยา    จ.นครสวรรค์
เข้ารับการคัดเลือกเป็น "ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรมฯ ดีเด่น ประจำปี 2555"
โดย : นายอิศรเชษฐ์ ไทยเจริญ
ร.ร.ศรีนภเขตวิทยา    จ.นครสวรรค์
อบรม "โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพฯ (หลักสูตร 5 วัน)"
โดย : นายอิศรเชษฐ์ ไทยเจริญ
ร.ร.ศรีนภเขตวิทยา    จ.นครสวรรค์
อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training : หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป UTQ-204
โดย : นายอิศรเชษฐ์ ไทยเจริญ
ร.ร.ศรีนภเขตวิทยา    จ.นครสวรรค์
โครงงานประดิษฐ์ดอกไม้สด
โดย : สามเณรปิยะเชษ ภักดีเหลา
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น
โดย : สามเณรสุทัศน์ สายมณี
ร.ร.พุทธธรรมวิทยา    จ.ชัยภูมิ
หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น
โดย : สามเณรแสนคำ ภูมิคอนสาร
ร.ร.พุทธธรรมวิทยา    จ.ชัยภูมิ
หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น
โดย : สามเณรนครินทร์ ภูเวีงแก้ว
ร.ร.พุทธธรรมวิทยา    จ.ชัยภูมิ
แต่งกลอนสด
โดย : สามเณรรัฐพล ฝาชัยภูมิ
ร.ร.พุทธธรรมวิทยา    จ.ชัยภูมิ
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
อยากสนุกก็เข้ามาสิ 988 0 thankfou 16 ธ.ค. 2557,12:03
เคล็ดลับนี่ล่ะโดนเลย 400 3 beboyby 12 พ.ย. 2557,14:37
เคล็ดลับนี่ล่ะโดนเลย 253 0 beboyby 12 พ.ย. 2557,14:37
รับสมัครผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านธรรมะมาขายสินค้าเกี่ยวกับพระสงฆ์ 407 0 จุก 14 ต.ค. 2557,15:38
ลองสิ 307 1 Meechainumseang 09 ต.ค. 2557,10:25
น่าจะมีการประกวดเว็บไซด์สวยงามน่ะครับ 5576 2 เพชร 18 มิ.ย. 2555,03:51
วัดคืออะรัย 4358 1 ผู้กองหน้าฮ้าน 13 ต.ค. 2554,10:02
Test 2066 2 อ.Jack 22 ก.ย. 2554,11:25
ศิษย์เก่าวัดเดิม 2040 0 อาจารย์มั่ง 06 ก.ค. 2554,00:49
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา