หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
45
16
221
24


โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่ม 11
โรงเรียนกิตติญาณวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
จังหวัดลำปาง กลุ่ม 6
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่ม 3
โรงเรียนนพคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนบ่อชะเนงวิทยา
จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่ม 9
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 3,604,881 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 993,040 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 592,296 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 533,790 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 413,650 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 402,472 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 401,627 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 268,674 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 211,450 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
เข้าชม 187,570 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
คณะกรรมการจากสนง.พระพุทธศาสนาเดินทางมาตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียน
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 5 ครั้ง )
คุณแม่วิจิตรา ดวงพิกุล(คล้ายมณ๊)ถวายศาลาพักสามเณรนักเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
( จำนวน 26 รูป / ดู 5 ครั้ง )
พระราชทานเพลิงศพพระครูพรหมวีระสุนทร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
( จำนวน 10 รูป / ดู 14 ครั้ง )
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู 23 ครั้ง )
เดือนมกราคม 2560
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 16 ครั้ง )
๒๗/๐๑/๖๐ กิจกรรมโฮมรูม
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 6 รูป / ดู 58 ครั้ง )
ประกาศเรื่องการเลื่อนเปิดให้เข้าใช้ระบบเช็คผลการเรียนออนไลน์
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา | 22 ก.พ. 60
สอบบาลีสนามหลวง 2560
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน | 20 ก.พ. 60
วันหยุดปี 2560
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน | 20 ก.พ. 60
โครงการบรรพชาสามเณรเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 20 ก.พ. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียน 2 /2559
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 15 ก.พ. 60
สรุปผลรางวัลทักษะวิชาการกลุ่ม ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 15 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกรูป ในกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค (กลุ่ม 7-11) ปร
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา | 12 ก.พ. 60
fanpage ล่าง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 12 ก.พ. 60
fanpage บน
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 12 ก.พ. 60
fanpage ข้าง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 12 ก.พ. 60
รางวัล "ครูในดวงใจ" สำนักงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 ปี 2560
โดย : นายสุรัตน์ จันทรา
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัล "ครูในดวงใจ" สำนักงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 ปี 2560
โดย : พระพูลสุข เขมจาโร
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัล "ครูในดวงใจ" สำนักงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 ปี 2560
โดย : พระวรกิจ วรสทฺโท
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัล "ครูในดวงใจ" สำนักงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 ปี 2560
โดย : พระวิเชียร นิสฺโสโก
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัล "ครูในดวงใจ" สำนักงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 ปี 2560
โดย : ดร.พระมหาดำรงค์ ธมฺมธโร
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปี2559 กลุ่มดอยสุเทพ
โดย :
ร.ร.เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)    จ.เชียงใหม่
รางวัลชมเชยอันดับ 2 คัดลายมือ ม. ปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค (กลุ่ม 7-11)
โดย : สามเณรอานันท์ พลนิสัย
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รางวัลชมเชยอันดับ 1 เรียงความ ม.ต้น การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค (กลุ่ม 7-11)
โดย : สามเณรศิริศักดิ์ คำตา
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รองชนะเลิศอันดับ2 โครงงานอาชีพฯ ม.ต้น การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค (กลุ่ม 7-11)
โดย : ส.ณ.ขวัญชัย ส.ณ.ศราวุฒิ ส.ณ.ยุทธนา
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
รองชนะเลิศอันดับ2 ตอบปัญหาวิชาสังศึกษา ม.ปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค (กลุ่ม 7-11)
โดย : สามเณรภูมินทร์ วงษาเสน
ร.ร.ศรีศาสนวิทยา    จ.อุบลราชธานี
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
อยากสนุกก็เข้ามาสิ 2164 0 thankfou 16 ธ.ค. 2557,12:03
เคล็ดลับนี่ล่ะโดนเลย 825 3 beboyby 12 พ.ย. 2557,14:37
เคล็ดลับนี่ล่ะโดนเลย 662 0 beboyby 12 พ.ย. 2557,14:37
รับสมัครผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านธรรมะมาขายสินค้าเกี่ยวกับพระสงฆ์ 850 0 จุก 14 ต.ค. 2557,15:38
ลองสิ 727 1 Meechainumseang 09 ต.ค. 2557,10:25
น่าจะมีการประกวดเว็บไซด์สวยงามน่ะครับ 6105 2 เพชร 18 มิ.ย. 2555,03:51
วัดคืออะรัย 4840 1 ผู้กองหน้าฮ้าน 13 ต.ค. 2554,10:02
Test 2624 2 อ.Jack 22 ก.ย. 2554,11:25
ศิษย์เก่าวัดเดิม 2532 0 อาจารย์มั่ง 06 ก.ค. 2554,00:49
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา