หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
45
16
221
24


โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม
จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่ม 12
โรงเรียนศรีใครวิทยา
จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่ม 9
โรงเรียนวัดศรีสะอาด
จังหวัดอุดรธานี กลุ่ม 8
โรงเรียนสารคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนวัดสระแก้วพิทยาคม
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนอภัยอริยศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
จังหวัดลำปาง กลุ่ม 6
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 3,749,187 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,326,251 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 1,026,081 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 639,441 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 623,244 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 509,269 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 471,272 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 337,814 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 253,952 ครั้ง
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
เข้าชม 221,043 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
การเรียนการสอนสามเณร พ.ว.
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
( จำนวน 7 รูป / ดู 13 ครั้ง )
สรุปผลการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 20 ครั้ง )

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสองพี่น้อง
( จำนวน 9 รูป / ดู 7 ครั้ง )
๐๑/๐๙/๖๐ กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 21 รูป / ดู 103 ครั้ง )
งานตานสลากภัตวัดปงยางคก
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู 12 ครั้ง )
๒๕/๐๘/๖๐ รักษาฟัน
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 6 รูป / ดู 44 ครั้ง )
วัดดอนมะนาว
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 12 ก.ย. 60
เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 20 กันยายน 2560
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 12 ก.ย. 60
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา | 11 ก.ย. 60
แจ้งให้ทราบ
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา | 11 ก.ย. 60
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 08 ก.ย. 60
ตารางคุมสอบปลายภาค 1/2560
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 08 ก.ย. 60
แบบบันทึกผลการเรียน ปพ.5 ปี 2560
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 07 ก.ย. 60
๐๑/๐๙/๖๐ กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 04 ก.ย. 60
งานตานสลากภัตวัดปงยางคก
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 30 ส.ค. 60
๒๕/๐๘/๖๐ รักษาฟัน
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 28 ส.ค. 60
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารงบประมาณโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย : นางสาวจุฑามาศ พงศ์ศิริวาณิชย์
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารงบประมาณโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย : นายวิชัย กันทาสี
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารงบประมาณโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย : พระเจษฎา ญาณเมธี
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารงบประมาณโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย : พระครูศรีสุตโสภณ
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
ร่วมงานเทิดไท้ ๘๕ พรรษา มหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
โดย : นายสุริยันต์ ปันใจ
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
ร่วมงานเทิดไท้ ๘๕ พรรษา มหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
โดย :
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
รางวัลระดับ เหรียญทอง อันดับที่ 5 ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 2
โดย :
ร.ร.วัดไชยมงคลวิทยาคม    จ.อุบลราชธานี
รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันไขนิวตัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ปี 2559
โดย : โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
ร.ร.วัดบ้านหม้อศึกษา    จ.ลำปาง
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม 6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
โดย : โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
ร.ร.วัดบ้านหม้อศึกษา    จ.ลำปาง
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม 6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาด ณ จ.เชียงราย ปี 2559
โดย : โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
ร.ร.วัดบ้านหม้อศึกษา    จ.ลำปาง
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา